W Polsce powstanie pięć nowych miast. Rozrośnie się też stolica Podkarpacia

Koszyce, Nowa Słupia, Szydłów, Pierzchnica i Wielbark to ośrodki, które mają otrzymać prawa miejskie. Tak wynika z opublikowanego projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.

Od 1 stycznia 2019 roku w Polsce możemy mieć pięć nowych miast - podaje portalsamorzadowy.pl. W projekcie rozporządzenia, które znalazło się na stronach Rządowego Centrum Legislacji napisano, że status miasta nadaje się miejscowościom: Koszyce w województwie małopolskim, bo jak napisano w uzasadnieniu, "cechy funkcjonalno-przestrzenne projektowanego miasta wykazują jego miejski charakter", a ponadto Koszyce miały już prawa miejskie w latach 1374-1869.

Podobnie jest z Nową Słupią w województwie świętokrzyskim, która także miała już status miasta w latach 1351-1869 r. Jak napisano w uzasadnieniu, Nowa Słupia z racji swojego położenia - u stóp Góry Święty Krzyż, jest jednym z najważniejszych punktów turystycznych w regionie Gór Świętokrzyskich.

W tym samym województwie postaną także dwa inne miasta: Pierzchnica i Szydłów, które także posiadały prawa miejskie, ale je utraciły po powstaniu styczniowym.

W województwie warmińsko-mazurskim zaproponowano nadanie praw miejskich miejscowości Wielbark, który podobniej jak pozostałe cztery ośrodki, takie prawa miał już wcześniej. Za takim rozwiązaniem przemawia także fakt, że miejscowość ma wyraźnie wyodrębnione centrum z rynkiem.

Przepadły dwa wnioski o nadanie praw miejskich

Przepadły natomiast dwa wnioski o nadanie statusu miasta miejscowości Lubowidz i Skarbimierz-Osiedle. Jak napisano w uzasadnieniu, pierwsza z miejscowości nie wykazuje cech miejskich i nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Natomiast Skarbimierz nie posiada wyodrębnionego centrum, a ponadto miejscowość nigdy nie posiadała praw miejskich.

Są też miasta, które tak jak Rzeszów, powiększą się o grunty przyległych gmin. W przypadku stolicy Podkarpacia chodzi o ziemie gmin Głogów Małopolski i Tyczyn.

Powiększy się także miasto Kościan, Opoczno, Próchnik, Kolbuszowa, Sędziszów Małopolski i Kartuzy.

Kto w Warszawie, kto w Krakowie? Prezes PiS zaprezentował kandydatów na prezydentów dużych miast

Więcej o: