Sejm przyjął ustawę 2.0 o reformie szkolnictwa wyższego. Zmiany wejdą w życie w tym roku

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, znana również jako Ustawa 2.0, została przyjęta wraz z poprawkami przez Sejm wczoraj tuż przed północą. Nowe przepisy prawne zmienią sposób działania uczelni, system ich finansowania oraz ścieżkę kariery naukowej pracowników.

Oba projekty, czyli Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zostały uzupełnione o ponad 80 poprawek. W tym jedną wprowadzili politycy Platformy Obywatelskiej – dotyczy ona dodatkowych możliwości w zakresie finansowania uczelni niepublicznych ze środków z budżetu. Inna nazwa wprowadzanej ustawy to Konstytucja dla Nauki. Ma ona połączyć cztery dotychczas istniejące ustawy: prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o zasadach finansowania nauki, ustawę o stopniach i tytule naukowym, a także ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich.

Ustawa 2.0. Studenci zmieniają taktykę >>>

Ustawa 2.0 – kto głosował?

Za wprowadzeniem ustawy wraz z poprawkami było 233 posłów. Z kolei 195 głosujących było przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Ustawa wzbudzała wiele kontrowersji w środowiskach akademickich i studenckich. W całej Polsce odbywało się protesty przeciwko jej wprowadzeniu. Tymczasem Piotr Mueller, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, podkreślił, że w tworzeniu projektu uczestniczyło tysiące przedstawicieli środowiska akademickiego. Zgodnie z jego słowami nowe przepisy zyskały poparcie małych i średnich uczelni, Parlamentu Studentów RP, Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz wielu samorządów studenckich.

Co zmieni ustawa o szkolnictwie wyższym?

Ustawa 2.0 ma zwiększyć autonomię szkół wyższych. – To wspólnota akademicka decyduje, jak działa uczelnia wewnątrz, a nie ustawa – powiedział Piotr Mueller dla TVN24. Według niego ustawa stabilizuje również sposób zatrudnienia na uczelni, a także pozwala pracownikom "skupić na prawdziwych badaniach naukowcy i realizować swoje ambicje a nie zbierać punkty". Utworzenie szkół doktorskich ma polepszyć sytuację finansową doktorantów dzięki powszechnemu systemowi stypendialnemu. Do tego opłaty ustalone przed rozpoczęciem studiów nie będą mogły być podwyższone w trakcie roku szkolnego. Ma zostać zwiększona swoboda w wyborze kierunków na studiach interdyscyplinarnych. Nauczyciele akademiccy otrzymają również podwyżkę, średnio o 800 złotych brutto. Ustawa wejdzie w życie już od 1 października 2018 roku.

Więcej o: