Już można składać wnioski w ramach programu 300 plus. Jak to zrobić i komu należy się pomoc?

Program Dobry Start, czyli tzw. 300 plus, właśnie się rozpoczął. Od 1 lipca trwa nabór pierwszych wniosków o dofinansowanie, które rodzice mogą przeznaczyć na zakup wyprawki szkolnej.

Startuje nowy program rządu – 300 plus ma pomóc dzieciom i ich rodzicom

„Dobry Start” to nowy program rządowy, który szybko został okrzyknięty mianem 300 plus lub Wyprawka plus. Jak mówi Ministerstwo Edukacji Narodowej, program 300 plus to inwestycja w edukację polskich dzieci. Od tego roku każde dziecko może dostać od rządu wsparcie w postaci 300 zł, którą rodzice mogą przeznaczyć na zakup podręczników, zeszytów i innych przyborów szkolnych.

Program 300 plus (Dobry Start) - kto może się starać o dofinansowanie do wyprawki szkolnej?Program 300 plus (Dobry Start) - kto może się starać o dofinansowanie do wyprawki szkolnej? Fot. Tomasz Stańczak / Agencja Wyborcza.pl

Kto może skorzystać z programu 300 plus?

Wsparcie w postaci 300 zł w ramach programu „Dobry Start” otrzymać może każde uczące się dziecko, które nie skończyło jeszcze 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, które chodzą do szkoły, mogą otrzymywać dodatek 300 plus do 24. roku życia. Na to, czy dane dziecko zostanie objęte programem „Dobry Start” nie ma wpływu sytuacja materialna rodziców – wystarczy złożyć wniosek.

Gdzie można złożyć wniosek do programu 300 plus?

Najwygodniejszą opcją jest złożenie wniosku przez Internet – dzięki temu możemy uniknąć stania w kolejce. Aby to zrobić, należy wejść na stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub zrobić to przez bankowość elektroniczną wybranych banków (m.in. PKO Bank Polski, Alior Bank, Bank Millennium, ING Bank Śląski czy mBank). Wnioski można złożyć także w wersji tradycyjnej, wybierając się do placówki przyjmującej wnioski do programu Rodzina 500+, czyli do urzędu miasta lub gminy czy też do ośrodka pomocy społecznej.

Program 300 plus (Dobry Start) - gdzie można złożyć wniosek?Program 300 plus (Dobry Start) - gdzie można złożyć wniosek? Fot. Tomasz Stańczak / Agencja Wyborcza.pl

Kto może złożyć wniosek do programu 300 plus?

Wniosek o dofinansowanie do wyprawki szkolnej może złożyć rodzic dziecka, jego prawny opiekun lub opiekun faktyczny, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Kiedy można złożyć wniosek do programu 300 plus?

Wnioski w formie elektronicznej można złożyć już od 1 lipca 2018 roku. Wnioski w formie tradycyjnej będą przyjmowane od 1 sierpnia 2018 roku. Należy pamiętać, że termin przyjmowania wniosków do programu „Dobry Start” kończy się 30 listopada tego roku.

Program 300 plus (Dobry Start) - kiedy rodzice dostaną pieniądze na wyprawkę szkolną?Program 300 plus (Dobry Start) - kiedy rodzice dostaną pieniądze na wyprawkę szkolną? Fot. Wojciech Kardas / Agencja Wyborcza.pl

Kiedy można spodziewać się wpłaty 300 zł na konto?

Jeżeli rodzice złożą wniosek o dofinansowanie w ramach programu 300 plus w lipcu lub w sierpniu, otrzymają 300 złotych nie później niż w dniu 30 września. W przypadku wniosków złożonych w późniejszym terminie, gminy będą miały czas przez maksymalnie 2 miesiące, żeby rozpatrzyć i wypłacić pieniądze wnioskującej o dofinansowanie rodzinie.

Więcej o: