Egzamin gimnazjalny 2018. Jak sprawdzić wyniki egzaminu gimnazjalnego?

Egzamin gimnazjalny 2018. Wyniki egzaminu pojawią się dzisiaj 15 czerwca. Jak sprawdzić wyniki egzaminu gimnazjalnego?

Wyniki egzaminu gimnazjalnego można sprawdzić na stronach Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Wystarczy podążać za poniższą instrukcją.

Jak sprawdzić wyniki egzaminu gimnazjalnego?

Żeby sprawdzić wyniki egzaminu gimnazjalnego należy najpierw wejść na właściwą dla miejsca pisania egzaminu stronę OKE. Potem należy przejść do zakładki Serwis OKE i kliknąć w link DLA UCZNIÓW. System poprosi o podanie PESEL-u i hasła. Jeśli ktoś takowe zgubił, wówczas musi udać się do szkoły po przyznanie nowego. Wyniki egzaminu gimnazjalnego będą dostępne dzisiaj od godz. 10.

Egzamin gimnazjalny 2018. Arkusze z języka obcego >>>

Egzamin gimnazjalny 2018. Wyniki

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w tym roku zostaną wyrażone w procentach oraz w skali centylowej. Wynik centylowy wskazuje, jaki odsetek gimnazjalistów otrzymał z danej części wynik taki sam lub niższy od danego gimnazjalisty. Dzięki temu można porównać swoje wyniki na skalę uczniów w całym kraju. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są niepodważalne na drodze sądowej.

Egzamin gimnazjalny 2018. Ostatni raz

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części – humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz tej z nowożytnego języka obcego. W tym roku egzamin gimnazjalny odbył się po raz ostatni. Rok szkolny 2018/2019 zakończy się już egzaminem ósmoklasisty.

Polski uczeń w czołówce europejskiej, ale jego nauczyciel już nie

Więcej o: