Ziobro przesłał TK stanowisko ws. aborcji. "Nieuleczalna choroba nie uzasadnia przerywania ciąży"

"Fakt ciężkiego upośledzenia dziecka poczętego lub jego nieuleczalnej choroby (...) nie może być uznany za konstytucyjnie uzasadniony powód dopuszczalności przerywania ciąży" - brzmi ocena prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry. To jego stanowisko wobec wniosku, jaki trafił do TK ws. aborcji.

Prokurator Generalny, a zarazem minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro złożył w Trybunale Konstytucyjnym swoje stanowisko ws. wniosku autorstwa posłów PiS, by stwierdzić niezgodność z Konstytucją przepisów ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

Chodzi o art. 30 (przyrodzona i niezbywalna godność człowieka), art. 32 (równe traktowanie przez władze publiczne) i art. 38 (gwarancje prawnej ochrony życia dla każdego człowieka).

Autorem wniosku jest poseł PiS Bartłomiej Wróblewski, a podpisało się pod nim ponad 100 posłów z Prawa i Sprawiedliwości, Kukiz'15, koła Wolni i Solidarni oraz niezrzeszonych.

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro w piśmie do TK wskazał:

Zgodnie z Konstytucją podstawowym obowiązkiem państwa jest zapewnienie każdemu człowiekowi prawnej ochrony życia. Pojęcie „człowiek”, które zostało użyte m.in. w art. 30 i art. 38 Konstytucji, obejmuje również istotę ludzką w prenatalnej fazie jej rozwoju. A zatem ochrona, która została zapisana w ustawie zasadniczej, dotyczy także tego wczesnego okresu życia

W komunikacie Prokuratury Krajowej, w którym przywołano stanowisko Ziobry, czytamy, że ograniczenia prawne ochrony życia dziecka poczętego "są możliwe jedynie w sytuacji absolutnej konieczności".

Prokurator Generalny jest zdania, że sam fakt ciężkiego upośledzenia dziecka poczętego lub jego nieuleczalnej choroby, a tym bardziej prawdopodobieństwo tego faktu, nie może być uznany za konstytucyjnie uzasadniony powód dopuszczalności przerywania ciąży. Konstytucja kategorycznie zakazuje bowiem różnicowania godności ludzkiej czy wartościowania życia ludzkiego

- czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.

Oto do czego prowadzi całkowity zakaz aborcji. Salwador powinien być dla Polaków ostrzeżeniem

Więcej o: