Ranking Szkół Wyższych 2018. Które uczelnie są najlepsze w Polsce?

Ranking Szkół Wyższych 2018 przeprowadził portal Perspektywy. Pierwsze miejsce zajął ex aequo Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński. Zaraz po nich plasuje się Politechnika Warszawska. Jak wypadły inne uczelnie?

Ranking Szkół Wyższych jest ustalany na podstawie 29 wskaźników. Metodologię określa prof. Michał Kleiber, dawny prezes Polskiej Akademii Nauk. Ranking portalu Perspektywy składa się w zasadzie z czterech rankingów – tego dotyczącego uczelni akademickich, uczelni niepublicznych, państwowych wyższych szkół zawodowych oraz rankingu kierunków studiów. Do tego Ranking Szkół Wyższych przewiduje nagrody specjalne.

Ranking szkół średnich >>>

Ranking Szkół Wyższych. Jakie kryteria?

Ranking Szkół Wyższych został opracowany po raz pierwszy w 2000 roku. Obecnie tworzy się go na podstawie 29 wskaźników uporządkowanych według siedmiu kryteriów takich jak: Prestiż. Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał naukowy, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie. To jeden z najbardziej złożonych rankingów dotyczących edukacji, który jako jeden z czterech na świecie posiada certyfikat jakości.

Ranking uczelni akademickich

Pierwsze trzy miejsca zostały zajęte przez UW, UJ i Politechnikę Warszawską. Tuż za podium plasuje się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zaraz potem jest Akademia Hutniczo-Górnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. W dalszej kolejności znalazła się Politechnika Wrocławska, a potem Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Wrocławski. Dziewiąte miejsce zajmują na równi Politechnika Gdańska i Politechnika Śląska.

Ranking uczelni niepublicznych

Najlepszą uczelnią niepubliczną według Rankingu Szkół Wyższych 2018 okazała się Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Drugie miejsce zajął SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, a trzecie – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie. Czwarte miejsce przypadło Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie, następne Akademii Finansów i Biznesu Vistula w tym samym mieście. Kolejna jest Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, dalej Collegium Civitas w Warszawie i po nim Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego. Dziewiąte miejsce, znów na równi, zajęły Społeczna Akademia Nauk i Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach.

Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych

Tytuł najlepszej PWSZ w Polsce zyskała Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, zaraz za nią uplasowała się Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Podium zamyka Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu.

Andrzej Duda wywołał aplauz na amerykańskiej uczelni. Uszczęśliwił studentów jednym zdaniem

Więcej o: