Najważniejsze zmiany w prawie wodnym. Zgody, pozwolenia, kary o których warto wiedzieć

Prawo wodne weszło w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Ustawa powołała nowy organ do zarządzania gospodarką wodną. Do tego zmieniła zasady korzystania z zasobów wodnych i wprowadziła kary związane z ich nieprzestrzeganiem. Ograniczyła również ilość miejsc, w których kąpać się będzie można przez całe lato. Całosezonowy, aktywny wypoczynek nad wodą będzie możliwy jedynie na terenie kąpielisk zgłoszonych przez gminę.

Zgodnie ze zmianami powstał organ o nazwie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i wprowadzono nowy rodzaj decyzji administracyjnych, czyli instytucję oceny wodnoprawnej. Ustawa Prawo wodne zawiera również autonomiczne przepisy dotyczące kar.

Prawo wodne. Nowe przepisy dotyczące kąpielisk >>>

Czym są Wody Polskie?

Stworzenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie to największa ze zmian w prawie wodnym. Ma to związek z wyznaczeniem nowego podziału zasobów wodnych. Oprócz obszarów takich jak dorzecza i regiony wodne wyodrębniono również zlewnie. W skład Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wejdą takie jednostki jak Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, regionalne zarządy gospodarki, zarządy zlewni oraz nadzory wodne. Prezes Wód Polskich będzie sprawował władzę nad wszystkimi jednostkami.

Ocena wodnoprawna

Ocena wodnoprawna to nowy rodzaj decyzji administracyjnej, która stanowi część tzw. zgód wodnoprawnych. Zgody wodnoprawne to szereg zgód administracyjnych, w skład których wchodzi również wydanie pozwolenia wodnoprawnego i przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego. Uzyskanie takich zgód jest konieczne, jeśli chcemy uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę, zmianie lasu na użytek rolny czy zezwoleniu na zbieranie czy przetwarzanie odpadów.

Prawo wodne – kary

W zmienionym prawie wodnym znalazło się miejsce dla autonomicznych przepisów dotyczących kar. Jeśli dany podmiot będzie korzystał z usług wodnych bez pozwolenia lub niezgodnie z otrzymanym pozwoleniem, wówczas grożą mu podwyższone opłaty. Dotyczy to zwłaszcza bezprawnego poboru wód podziemnych czy nadmiernego zanieczyszczania ściekami wód lub ziemi.

Prawo wodne a kąpieliska

Prawo wodne zmieniło się również w zakresie korzystania z miejsc do kąpieli. Ustawodawca zadecydował, że nie będzie już "miejsc wykorzystywanych do kąpieli", tylko "miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli". Oznacza to utworzenie miejsca "funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym". Gminy będą więc mogły organizować kąpiele przez całe wakacje jedynie na terenie kąpielisk. Rzecznik GIS podał, że w efekcie liczba kąpielisk w Polsce podwoiła się – w zeszłym roku było ich niewiele ponad 200, dziś jest prawie 500.

Więcej o: