Polska wyszkoli służby Łukaszenki? W Szczytnie przyjęto przedstawicieli białoruskiego MSW

Przedstawiciele MSW z Białorusi wizytują w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Władze placówki informowały, że chodzi o "wymianę doświadczeń". Po naszej publikacji usunięto te słowa ze strony.

Delegacja z Białorusi rozpoczęła swoją wizytę 15 maja. Według informacji podanych przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie zostanie tam do piątku.

Przedstawiciele MSW Białorusi w Polsce

W spotkaniu uczestniczą wysocy rangą przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych Białorusi: zastępca ministra ds. kadrowych MSW Republiki Białorusi Allaksandr Dalidovich, komendant Centrum Doskonalenia Zawodowego Pracowników i Specjalistów MSW Ihar Abiaremka, komendant Komendy Miejskiej Ochrony MSW Yuriy Fedorenko oraz st. inspektor ds. specjalnych zarządzania kadrami Mikalai Vanetski.

"Celem wizyty jest omówienie ewentualnej współpracy oraz zaprezentowanie bazy dydaktyczno-naukowej naszej uczelni" - informuje szkoła w Szczytnie. 

"Wymiana doświadczeń"

Podczas wizyty Białorusini mieli okazję poznać symulator działań policji w sytuacjach kryzysowych, zobaczyli strzelnicę, obiekty sportowe i bibliotekę. Wzięli też udział w warsztatach poświęconych postępowaniu "zespołów medycznych policji w zdarzeniach o charakterze masowym". Podczas wizyty doszło do spotkania między przedstawicielami białoruskiego resortu z dyrektorami i kierownikami WSPol, na którym, jak chwaliła się sama szkoła, doszło do "wymiany doświadczeń". Spotkaniu przewodniczył podinsp. Andrzej Pawłowski, kanclerz szkoły.

Po naszej publikacji ze strony placówki zniknęła informacja o "wymianie doświadczeń". Zdanie przeformułowano tak, by ominąć newralgiczny fragment. Zachowaliśmy jednak zrzuty ekranu poprzedniej wersji (można je zobaczyć też w web.archive.org):

embed

MSW na Białorusi

 

Według zachodnich organizacji, broniących praw człowieka Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odgrywa kluczową rolę w systemie represji w reżimie Aleksandra Łukaszenki. Wielu byłych szefów tego resortu ma zakaz wstępu na teren Unii Europejskiej i Sanów Zjednoczonych. To samo dotyczy wysokich rangą przedstawicieli białoruskiej milicji i innych jednostek, podlegających MSW.

Jarosław Kaczyński po odsłonięciu pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej: "Nie lękajcie się"

Więcej o: