Wykreślenie z CEIDG za brak numeru PESEL. Termin mija za dwa dni

Przedsiębiorcy, którzy do 19 maja nie zgłoszą numeru PESEL do CEIDG, zostaną wykreśleni z listy ewidencji. Sprawa dotyczy przede wszystkim osób, które założyły własną działalność przed 2001 rokiem. Wówczas bowiem wprowadzono wymóg podawania numeru PESEL przy rejestracji w CEIDG.

PESEL musi figurować w CEIDG – taki wymóg wprowadziła ustawa z dnia 25 września 2015 r. Na uzupełnienie tej informacji przedsiębiorcy otrzymali aż dwa lata. Termin upływa w tę sobotę.

Informację trzeba rozpowszechnić

O zgłoszeniu numeru PESEL muszą pamiętać osoby, które założyły firmę przed 2001 rokiem i które od tamtej pory nie zawieszały ani nie zmieniały przedmiotu jej działalności. Termin wkrótce wygasa, a wielu przedsiębiorców dalej nie zaktualizowało swoich danych. Na problem zwróciła uwagę nawet Krajowa Izba Radców Prawnych.

Co mówi ustawa?

W art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej możemy przeczytać, że od momentu wejścia ustawy w życie przedsiębiorca ma dwa lata na uzupełnienie numeru PESEL. Kara za nieprzestrzeganie przepisu? „Po upływie terminu określonego w ust. 1 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej wykreśla przedsiębiorcę, którego wpis nie zawiera numeru PESEL.”

Atak hakerów na bazę PESEL? >>>

Kto dowie się o wykreśleniu?

Dalej czytamy, że informacja o wykreśleniu z CEIDG jest przekazywana drogą elektroniczną „nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, informację o dokonaniu wykreślenia, o którym mowa w ust. 2, do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego”

Jak sprawdzić, czy uzupełniliśmy PESEL?

O tym, czy nasza firma posiada zarejestrowany PESEL w CEIDG, dowiemy się kontaktując się z Urzędem Skarbowym lub na stronie ePUAP po zalogowaniu się w CEIDG i kliknięciu w zakładkę „Mój wpis”.

Więcej o: