Nauczyciele "mają dość". Zapowiadają ogólnopolską manifestację

Związek Nauczycieli Polskich organizuje 21 kwietnia manifestację przed siedzibą MEN w Warszawie. Nauczyciele chcą wyższych zarobków, zmian w Ministerstwie Edukacji, większej ilości praw i mniejszej liczby przeprowadzanych ocen.

We wtorek podczas konferencji prasowej w Warszawie prezes ZNP, Sławomir Broniarz, potwierdził przeprowadzenie manifestacji. Hasło akcji jest krótkie i dobitne – "Mamy dość!". Czego nauczyciele mają dość? Śmiesznych podwyżek pensji, które prezes ZNP uznał za "uwłaczające", odwołania chaotycznie działającej minister edukacji, reform wprowadzanych "na opak" i ograniczenia uprawnień.

Manifestacja przeciwko niskim zarobkom

Pierwszym postulatem ZNP jest podwyższenie pensji nauczycielskich. W tym roku mają być wprowadzone podwyżki na poziomie od 93 do 168 złotych brutto. Obecnie nauczycielska pensja to od 2,4 do 3,3 tys. złotych brutto. Dla ustanowienia faktycznego prestiżu dla zawodu nauczyciela ZNP domaga się podwyżki na poziomie 1000 zł.

„Nie” dla obecnej minister edukacji

ZNP już wielokrotnie podkreślał, że nie zgadza się z decyzjami minister edukacji, Anny Zalewskiej. Sławomir Broniarz podsumował jej działania tymi słowami: "Jest antynauczycielska w swoich decyzjach i postawie" W marcu wystosowano nawet list z apelem o odwołanie Anny Zalewskiej z funkcji ministra oświaty. Za główne powody takiej decyzji uznano m. in. wprowadzanie wadliwych reform, szerzenie chaosu w strukturze szkół, usunięcie dodatków nauczycielskich oraz składanie obietnic bez pokrycia.

"Dzień nauczyciela to żadne święto" >>>

Nic o nas bez nas

Trzecim postulatem nauczycieli jest zaprzestanie wprowadzania zmian bez ich zgody. Na swojej stronie ZPN pisze, że "Ministerstwo Edukacji nie uzgadniało zmian i wprowadziło reformę, nie licząc się ze zdaniem nauczycieli. Tymczasem, to dzięki doświadczeniu – my, nauczyciele – dobrze wiemy, co należy zmienić w polskiej szkole."

Dość niszczenia statusu nauczyciela

Manifestacja ma również zwiększyć autonomię i godne traktowanie nauczycieli. ZPN wymienia ograniczenia wprowadzone przez minister edukacji, która "likwiduje nasze uprawnienia, wydłużyła awans zawodowy; wprowadziła permanentną ocenę pracy oraz obowiązek tworzenia w każdej szkole regulaminów wskaźników oceny pracy, ograniczyła dostęp do urlopów dla poratowania zdrowia."

Więcej o: