Apelowali o zablokowanie pielgrzymki narodowców na Jasną Górę. Jest odpowiedź przeora. "Naiwna"

Przeciwko pielgrzymce m.in. ONR i Ruchu Narodowego protestowali autorzy listy do przeora Jasnej Góry. "Sanktuarium jest otwarte dla wszystkich pielgrzymów" - odpowiada o. Marian Waligóra. Jak tłumaczy otwarcie na narodowców?

14 kwietnia ma odbyć się V Pielgrzymka Środowisk Narodowych na Jasną Górę. Organizują ją wspólnie Młodzież Wszechpolska, Ruch Narodowy i Obóz Narodowy-Radykalny. 

O zablokowanie wydarzenia przez Klasztor Jasnogórski apelowali w tym tygodniu autorzy listu do przeora Jasnej Góry. "Domagamy się podjęcia działań zmierzających do uniemożliwienia środowiskom propagującym skrajny nacjonalizm, sprzeczny z wartościami chrześcijańskimi, głoszenia na terenie Klasztoru Jasnogórskiego treści pogwałcających naukę Kościoła" - czytamy w liście otwartym, który przysłali też do naszej redakcji. Podpisały się pod nim organizacje (m.in. Obywatele RP, Protest kobiet, Otwarta Rzeczpospolita) oraz indywidualne osoby. 

Zwrócili uwagę, że hasła, wygłaszane przez osoby ze środowisk narodowych, wzywają do nienawiści, przemocy (m.in. na tle rasowym) czy "śmierci wrogów ojczyzny".  Przypomnieli także, ze gdy w styczniu aktywiści protestowali przeciwko ksenofobii na pielgrzymce kibiców, doszło do aktów przemocy. 

Podczas pielgrzymki narodowców także może dojść do kontrmanifestacji i prób blokady. 

"Liczymy na dojrzałość wszystkich wiernych"

Biuro prasowe Jasnej Góry opublikowało list przeora. O. Marian Waligóra odrzuca argumenty autorów listu i podkreśla, że klasztor jest otwarty dla wszystkich wiernych, a zakon wymaga jedynie "szacunku dla świętego miejsca". Zaznacza, że według ustaleń z organizatorami pielgrzymka narodowców ma mieć charakter modlitewny. Na koniec dodaje, że Jasna Góra jest wyjątkowym miejscem dla Polaków.

Jeden z sygnatariuszy listu do duchownych, który napisał do nas na adres listydoredakcji@gazeta.pl tak podsumował odpowiedź przeora: 

Naiwnością jest oczekiwanie "odpowiedniego zachowania" i "uszanowania sakralności i powagi Jasnej Góry" oraz "liczenie na dojrzałość wszystkich, którzy tutaj przybywają" od wielu osób, reprezentujących Młodzież Wszechpolską, Obóz Narodowo-Radykalny i Ruch Narodowy.

Zapowiedział, że 14 kwietnia przeciwstawią się narodowcom. "My nie jesteśmy tacy naiwni i naszym obywatelskim obowiązkiem jest zadbanie o porządek społeczny, harmonię i normalność" - podkreślił.

Poniżej pełna treść listu przeora Jasnej Góry

3 kwietnia 2018 r. przekazano do Klasztoru Jasnogórskiego wydruk tekstu „Listu Otwartego…” związanego z planowaną Pielgrzymką Środowisk Narodowych na Jasną Górę. Pragnę poinformować, że pielgrzymka - według naszych ustaleń z organizatorami - ma mieć wyłącznie charakter modlitewny, religijny, której centralnym wydarzeniem będzie Msza św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej, Królowej Polski.
Jasnogórskie Sanktuarium jest otwarte dla wszystkich pielgrzymów przybywających zarówno indywidualnie, jak i w zorganizowanych grupach. Wymagamy jedynie szacunku dla tego świętego miejsca i odpowiedniego zachowania. Opiekunowie Sanktuarium nie mogą ograniczać możliwości modlitwy wiernym, byłoby to niezgodne z nauką Kościoła katolickiego. Oczekujemy od wszystkich uszanowania sakralności i powagi Jasnej Góry, która jest miejscem modlitwy milionów pielgrzymów, reprezentujących przekrój całego społeczeństwa. Wszelkie zachowania naruszające modlitewny charakter Sanktuarium są niedopuszczalne.
Jasna Góra jest wyjątkowym miejscem w sercu wielu Polaków, ważnym nie tylko w historii Polski, ale również w życiu duchowym naszych rodaków. Św. Jan Paweł II w 1979 r. przypomniał rolę i znaczenie Jasnej Góry dla Polski. Mówił: „przyzwyczaili się Polacy wszystkie niezliczone sprawy swojego życia, różne jego momenty ważne, rozstrzygające, chwile odpowiedzialne, jak wybór drogi życiowej czy powołania, jak narodziny dziecka, jak matura, czyli egzamin dojrzałości, jak tyle innych… wiązać z tym miejscem, z tym sanktuarium. Przyzwyczaili się ze wszystkim przychodzić na Jasną Górę, aby mówić o wszystkim swojej Matce – Tej, która tutaj nie tylko ma swój Obraz, swój Wizerunek, jeden z najbardziej znanych i najbardziej czczonych na całym świecie – ale która tutaj w jakiś szczególny sposób jest. Jest obecna. /…/ ”.
Polacy przychodzą na to święte miejsce ze wszystkim co składa się na ich życie, zarówno w wymiarze osobistym, jak i społecznym. Szanujemy te postawy pielgrzymów i dziękujemy za ich świadectwo wiary i zaufania do Boga. Liczymy na dojrzałość wszystkich wiernych, którzy tutaj przybywają, również w wymiarze postaw patriotycznych.
Zapraszamy wszystkich do pójścia za przykładem papieży - św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka - do pielgrzymowania na Jasną Górę - do żarliwej modlitwy przed Cudownym Obrazem Matki Bożej. Módlmy się za siebie nawzajem, za naszą Ojczyznę i świat cały.
Więcej o: