Egzamin gimnazjalny 2018 [TERMIN, HARMONOGRAM]

Egzamin gimnazjalny tuż-tuż. Gimnazjaliści w całej Polsce mają już tylko dwa tygodnie na przygotowania. 18 kwietnia zasiądą do humanistycznej części egzaminu, dzień później sprawdzą swoją wiedzę z dziedzin matematyczno-przyrodniczych, a trzeciego dnia z języka obcego.

Egzamin gimnazjalny ponad pół wieku temu nazywany był „małą maturą”. Do dzisiaj uważa się go za pierwszy poważny sposób sprawdzenia wiedzy przed przystąpieniem do egzaminu dojrzałości. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części:

  • 18 kwietnia odbędzie się egzamin gimnazjalny z części humanistycznej, tzn. z historii, WOS-u i języka polskiego,
  • 19 kwietnia odbędzie się egzamin gimnazjalny z części matematyczno-przyrodniczej,
  • 20 kwietnia odbędzie się egzamin gimnazjalny z języka nowożytnego.

Egzamin gimnazjalny z języka

Egzamin gimnazjalny z języka nowożytnego jest obowiązkowo zdawany na poziomie podstawowym, a dla niektórych uczniów również na rozszerzonym. Ten ostatni przypadek dotyczy tych, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka z podstawówki. Dla pozostałych udział w części rozszerzonej jest dobrowolny. Gimnazjaliści mogą zdawać egzamin z języka, którego uczyli się jako przedmiotu obowiązkowego. Egzamin odbędzie się z języków takich jak angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski i rosyjski.

Arkusze z części językowej egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku >>>

Egzamin gimnazjalny – harmonogram

Egzamin gimnazjalny każdego dnia jest podzielony na dwie sesje – pierwsza zaczyna się o godz. 9, a druga o godz. 11. W pierwszy dzień uczniowie spędzą godzinę nad arkuszem z historii i WOS-u, a potem będą mieli 90 minut na egzamin z języka polskiego. Podobnie będzie 19 kwietnia – 60 minut na egzamin z przedmiotów przyrodniczych, a następnie 90 minut na część matematyczną. Na egzamin z języka nowożytnego przewidziana jest godzina zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.

100% zdawalności

Egzamin gimnazjalny to warunek ukończenia gimnazjum. Nie ma żadnych wymagań co do minimalnej ilości punktów – z tego powodu egzamin gimnazjalny zdaje każdy, kto do niego przystąpi. Liczba punktów jest jednak brana pod uwagę przez szkoły średnie. Ci, którzy nie mogą stawić się na egzaminie w kwietniu, mają szansę napisania go w terminie 4-6 czerwca.

Więcej o: