Mieli być bez grosza, wyprowadzili pieniądze do Liechtensteinu. Sąd o Fundacji Czartoryskich

Robi się coraz ciekawiej w sprawie Fundacji Czartoryskich. Sąd oddalił wniosek o zarejestrowanie rozwiązania i otwarcia likwidacji organizacji. Wcześniej instytucja twierdziła, że została bez grosza, gdy pieniądze wyprowadziła do Liechtensteinu.

Fundacja Książąt Czartoryskich pod koniec 2016 roku sprzedała Polsce swoje, liczące 86 tys. obiektów zbiory, wśród których znajdowała się m.in. "Dama z gronostajem". Skarb Państwa zapłacił za kolekcję 100 milionów euro. Rok po tej transakcji tygodnik "Przegląd" opisał, że organizacja złożyła wniosek o postawienie w stan likwidacji.

Jak napisała instytucja we wniosku do sądu, "w wyniku wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji XX. Czartoryskich (…) Rada Fundacji postanawia rozwiązać Fundację po przeprowadzeniu likwidacji".

We wniosku zabrakło jednak sprawozdań finansowych organizacji, co zwróciło uwagę Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia, który poprosił ją o uzupełnienie informacji. Wątpliwości budził fakt, że fundacja dopiero co dostała ogromną kwotę na swoje konto.

Sąd odmawia

Nie wiadomo, czy Fundacja dosłała sądowi sprawozdania, ale 3 kwietnia dziennikarz "Faktu" Dariusz Grzędziński opublikował informację, że krakowski sąd, postanowieniem z dnia 29.03.2018 roku, oddalił wniosek o zarejestrowanie rozwiązania i otwarcia likwidacji fundacji. Na razie uzasadnienie sądu w tej sprawie nie jest znane.

Co więcej, zaraz po opisaniu sprawy przez "Przegląd", głos zabrała Fundacja Czartoryskich, która w oświadczeniu poinformowała, że przekazała swoje środki "na rzecz powstałej fundacji Le Jour Viendra z siedzibą w Liechtensteinie". Podkreśliła przy tym, że środki finansowe zostały przekazane z Polski do Liechtensteinu zgodnie z prawem.

Ustawa o fundacjach

Ponieważ Fundacja Książąt Czartoryskich nie łączy się z inną organizacją, przyczynami jej likwidacji (zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o fundacjach) może być osiągnięcie celu bądź wyczerpanie środków finansowych:

  1. W razie osiągnięcia celu, dla którego fundacja była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji, fundacja podlega likwidacji w sposób wskazany w statucie.
  2. Jeżeli statut nie przewiduje likwidacji fundacji lub jego postanowienia w tym przedmiocie nie są wykonywane, w wypadkach wymienionych w ust. 1, organ, o którym mowa w art. 13 wniosek o uchylenie uchwały zarządu fundacji, zwraca się do sądu o likwidację fundacji.

  3. W wypadkach innych niż przewidziane w ust. 1 likwidacja fundacji może nastąpić tylko na mocy przepisu ustawy.

  4. Jeżeli statut fundacji nie określa przeznaczenia środków majątkowych pozostających po jej likwidacji, sąd orzeka o przeznaczeniu tych środków z uwzględnieniem celów, którym fundacja służyła.

Przetrwał prawie całą wojnę, potem zaginął na lata. Poznaj niesamowitą historię "Pomarańczarki" Gierymskiego