Apel do przeora Jasnej Góry o zablokowanie narodowców. "Chcemy kraju bez palenia kukieł"

Ludzie nauki, kultury, a także organizacje pozarządowe zaapelowali do przeora Jasnej Góry o zablokowanie kwietniowej pielgrzymki narodowców. "Prosimy o podjęcie kroków zmierzających do tego, by Klasztor Jasnogórski był miejscem wolnym od piewców nienawiści, ksenofobii i rasizmu" - piszą.

Na 14 kwietnia tego roku zaplanowana jest V Pielgrzymka Środowisk Narodowych na Jasną Górę. Organizują ją wspólnie Młodzież Wszechpolska, Ruch Narodowy i Obóz Narodowy-Radykalny.

W związku z tymi planami opublikowano list do przeora Jasnej Góry o. Mariana Waligóry, którego autorzy chcą, by ten zablokował narodowców.

Domagamy się podjęcia działań zmierzających do uniemożliwienia środowiskom propagującym skrajny nacjonalizm, sprzeczny z wartościami chrześcijańskimi, głoszenia na terenie Klasztoru Jasnogórskiego treści pogwałcających naukę Kościoła. W polskim życiu społecznym i politycznym niepokojąco nabiera mocy narracja o supremacji narodu polskiego definiowanego jako „czysty, biały, katolicki” - wskazują autorzy apelu

Dalej wymieniają, że nie tak dawno Konferencja Episkopatu Polski wydała dokument, w którym pada stwierdzenie: "Miłość do własnej ojczyzny nigdy nie może być usprawiedliwieniem dla pogardy, agresji oraz przemocy".

Sprawa tzw. Pielgrzymki Kibiców

Zdaniem autorów apelu przebieg wizyt środowisk narodowych na Jasnej Górze zaprzecza tym słowom biskupów, a podczas pielgrzymek można usłyszeć takie hasła: „Nie czerwona, nie tęczowa, tylko Polska narodowa”, „Nie ma litości dla wrogów polskości”, „Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę”, „Znajdzie się kij na lewaka ryj”.

Przywołane są także wydarzenia z 13 stycznia tego roku, gdy odbyła się tzw. Pielgrzymka Kibiców, którą zorganizowano właśnie we współpracy ze środowiskami narodowymi. Doszło wtedy do pobicia demonstrujących przeciwko rasistowskim hasłom wznoszonym na Jasnej Górze, racami podpalono baner protestujących.

"Klasztor Jasnogórski wolny od piewców nienawiści"

Wierząc głęboko w miłość ojców paulinów do ojczyzny, do wszystkich Polaków, w szacunek do prawdy i słów biskupów z dokumentu KEP „Chrześcijański kształt patriotyzmu”, prosimy o podjęcie kroków zmierzających do tego, by Klasztor Jasnogórski był miejscem wolnym od piewców nienawiści, ksenofobii i rasizmu. (...) Chcemy wspólnie żyć w kraju, w którym nie pali się niczyich kukieł, niezależnie od narodowości, wyznania czy różnic światopoglądowych - piszą autorzy

Pod apelem do o. Waligóry można znaleźć podpisy m.in. Obywateli RP, Stowarzyszenia Demokratyczna RP, Protestu kobiet, Stowarzyszenia otwarta Rzeczpospolita czy Stowarzyszenia im Jana Karskiego.

Więcej o: