Będzie nowy program wychowania do życia w rodzinie. Ordo Iuris już pochwaliło Zalewską

Ordo Iuris pochwaliło się, że MEN uwzględniło i zaakceptowało postulaty zaproponowane przez m.in. przez tę organizację. Od teraz w podstawie programowej wychowania do życia w rodzinie bardziej eksponowane będzie małżeństwo "jako związek kobiety i mężczyzny, fundament życia rodzinnego".

W oświadczeniu zamieszczonym przez Ordo Iuris w poniedziałek możemy przeczytać, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przystało na postulaty różnych organizacji w zakresie podstawy programowej zajęć wychowania do życia w rodzinie dla szkół ponadpodstawowych.

Konsultacje w tej sprawie prowadzono w lipcu i sierpniu ubiegłego roku, Ordo Iuris zgłaszało wówczas swoje opinie na ten temat. Wskazywało wtedy, że jest zadowolone z tego, że brak w nim założeń tzw. Konwencji Stambulskiej (Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, zakładającej m.in. zapewnienie 24-godzinnej infolinii dla ofiar przemocy czy zapewnienie trybu ścigania za gwałt z urzędu).

Ordo Iuris wykazywało, że uczeń powinien "pogłębić wiedzę na temat funkcji rodziny, miłości,przyjaźni, pełnienia ról małżeńskich, seksualności człowieka", jednak program nie miał realizować tych zadań. Organizacja argumentowała swoje racje tym, że pojęcie "małżeństwa" pojawiało się dopiero w punkcie ósmym w pierwszym dziale podstawy programowej.

Sukces Ordo Iuris

Jak informuje Ordo Iuris, MEN przychyliło się uwag, które zostały przedstawione w lipcu i sierpniu, zgłaszanych także przez organizacje prorodzinne. "W ostatecznym brzmieniu podstawy programowej to właśnie „małżeństwo” rozumiane jako związek kobiety i mężczyzny zostało przedstawione jako fundament życia rodzinnego i stało się punktem wyjścia i asumptem dla wszystkich rozważań związanych z rodziną" - czytamy w oświadczeniu Ordo Iuris.

Oprócz tego organizacja wylicza, że zgodnie z jej rekomendacjami MEN rozbudował program wychowania do życia w rodzinie m.in. o tematykę trwałości małżeństwa czy odpowiedniego przygotowania do niego. " W opinii Ordo Iuris wysoka liczba rozwodów wskazuje na konieczność intensyfikacji edukacji przedmałżeńskiej, tymczasem proponowany na etapie przygotowań program w zupełności ją pomijał" - ocenia organizacja. Samo ministerstwo podsumowując podstawy programowe, które wejdą w życie 1 września 2018 roku, wskazało, że uwzględniło "uwagi w zakresie wzmocnienia znaczenia rodziny we współczesnym świecie".

- W czasach kryzysu rodziny, właściwe przedstawienie małżeństwa w podstawie programowej WDŻ, było kluczową kwestią, o którą upominały się organizacje społeczne – powiedziała Anna Świerzewska, analityk Ordo Iuris, cytowana w oświadczeniu organizacji.

Mity na temat aborcji. Sprawdziliśmy najczęściej powtarzające się argumenty tzw. obrońców życia

Więcej o: