Katecheta będzie mógł zostać wychowawcą. MEN opublikowało projekt rozporządzenia Zalewskiej

Ministerstwo Edukacji Narodowej chce dopuszczenia katechetów do obejmowania wychowawstw w klasach. Tak wynika z projektu rozporządzenia minister Anny Zalewskiej.

Projekt rozporządzenia "w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii
w publicznych przedszkolach i szkołach" został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jego autorem jest minister Anna Zalewska. Z projektu wynika, że nauczyciele religii będą mogli pełnić obowiązki wychowawcy klasy.

"Na potrzebę zmiany przepisu w tym zakresie wielokrotnie wskazywali przedstawiciele kościołów i innych związków wyznaniowych prowadzących nauczanie religii w szkołach. (...) W obecnych realiach organizacji pracy szkół zdarza się bowiem, że nauczyciel religii (uczący także innych przedmiotów) jest jedynym nauczycielem, któremu nie powierzono wychowawstwa w szkole, mimo takiej potrzeby i oczekiwania np. ze strony rodziców" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Obecnie trwają konsultacje ws. rozporządzenia. Projekt został rozesłany do ponad stu organizacji, instytucji, Kościołów i związków wyznaniowych.

Rozporządzenie miałoby wejść w życie w kolejnym roku szkolnym 2018/2019.

Kapsztad odlicza do "Dnia Zero". Za kilka miesięcy w mieście skończy się woda

Więcej o: