Oddala się perspektywa zniesienia wiz do USA. Wszystko przez jeden wskaźnik

Temat zniesienia wiz dla Polaków wybierających się do Stanów Zjednoczonych wraca jak bumerang. Zwykle w związku z informacjami, że jest szansa na przełom. Tym razem jest inaczej.

Temat zniesienia wiz do USA jest od lat podejmowany przez kolejne rządy w Warszawie. Kolejni gospodarze Białego Domu deklarują zrozumienie, a w kampaniach wyborczych nawet poparcie dla polskich postulatów.

Tym razem perspektywa zniesienia wiz do Stanów Zjednoczonych dla Polaków znacząco się oddala.

Zniesienie wiz do USA? Statystyki bezlitosne

W ubiegłym roku wzrósł wskaźnik odmów wydania wiz dla obywateli Polski. Obecnie jest on dwukrotnie wyższy od progu umożliwiającego wejście do Programu Ruchu Bezwizowego. 

Według statystyk Departamentu Stanu, w ubiegłym roku budżetowym amerykańskie konsulaty w Warszawie i Krakowie odrzuciły 5,9 proc. wniosków o wizę do Stanów Zjednoczonych, złożonych przez Polaków. To o ponad pół pkt proc. więcej niż w roku 2016, kiedy to w wskaźnik odmów wizowych dla Polski był najniższy w historii i wynosił 5,37 proc.

By wejść do Programu Ruchu Bezwizowego, wskaźnik odmów wizowych nie może przekroczyć 3 proc. 

W latach 2006-2007 ponad jedna czwarta wniosków Polaków o wydanie wizy do Stanów Zjednoczonych była odrzucana. Później odsetek odmów spadł do kilkunastu procent, ale i tak nie był wystarczająco niski, by zakwalifikować Polskę do zniesienia wiz za czasów prezydenta George’a W. Busha, kiedy to wymagany próg podniesiono na rok do 10 proc.

Właśnie wtedy do Programu Ruchu Bezwizowego weszło siedem państw, między innymi Czechy, Słowacja i Węgry. Obecnie w Programie Ruchu Bezwizowego uczestniczy 38 państw. 

Donald Trump wysyła Amerykę w kosmos. Eksploracja Wszechświata to kolejny cel prezydenta USA

Więcej o: