Koniec z odrabianiem lekcji w weekendy, ferie i święta. Na razie w jednym województwie

Uczniowie z warmińsko-mazurskiego mogą w wolne dni zapomnieć o szkole. Tamtejsze kuratorium rozesłało do szkół polecenie, by nie zadawać im żadnych prac domowych.

"Zwracam się do Państwa z prośbą o wdrożenie w szkołach nowych rozwiązań i podjęcie stosownych działań, które mogłyby zniwelować negatywne skutki nadmiernego obciążania uczniów pracami domowymi" - czytamy w komunikacie rozesłanym przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Jak napisał dalej warmińsko-mazurski wicekurator oświaty "istotne jest zwrócenie uwagi na prawo dziecka do odpoczynku, szczególnie w dni wolne od zajęć lekcyjnych oraz odejście od przeważającej klasycznej formy zadawania prac domowych na rzecz ich indywidualizowania, odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci".

Kuratoruim podkreśla także, że "dopuszczanie do sytuacji nadmiernego obciążania dzieci pracami domowymi narusza przepis art. 31 Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r."

Dlatego zgodnie z zaleceniem władz nauczyciele nie powinni zlecać dodatkowych prac uczniom w czasie weekendów, świąt i ferii. Ale na tym nie koniec. Kuratorium zwraca nauczycielom także uwagę na zbyt ciężkie tornistry uczniów. Nauczyciele tak mają zorganizować pracę na lekcjach by umożliwić uczniom "pozostawianie przyborów
i podręczników w szkole".

Więcej o: