Polacy odwracają się od Kościoła. Odsetek chodzących na msze z roku na rok coraz niższy

Coraz mniej polskich katolików uczestniczy w niedzielnych mszach - wynika z najnowszych badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Od początku lat 80. odsetek dominicantes zmalał o około 20 punktów procentowych.

W 2016 roku w niedzielnej Mszy Św. uczestniczyło 36,7 proc. zobowiązanych katolików, a do Komunii Świętej przystąpiło 16 proc. - informuje Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. W stosunku do 2015 roku wskaźnik dominicantes (uczestniczących w niedzielnych mszach) jest niższy o 3,1 proc., a communicantes (przystępujących do komunii) - o 1 proc.

Najwięcej wiernych pojawia się w diecezjach tarnowskiej (66,9 proc.) i rzeszowskiej (60,5 proc.). Najmniej - w diecezji szczecińsko-kamieńskiej (22,7 proc.) i łódzkiej (23,4 proc.).

Duży trend spadkowy obrazuje wykres Instytutu. Na początku lat 80., kiedy zaczęto prowadzić statystyki, uczestniczących we mszy było grubo ponad 50 proc.

- Można zauważyć, że ludzie są coraz mniej otwarci na sferę duchową. Jednakże niemal wszyscy Polacy czują się związani z katolicyzmem, co ukazuje względna stabilność trendów z ostatnich pięciu lat. W 2015 roku nastąpił lekki wzrost procentowy osób uczestniczących w niedzielnej Mszy Świętej i przystępujących do Komunii Świętej. W 2016 r. odsetek osób praktykujących obniżył się - skomentował ks. Wojciech Sadłoń, dyrektor ISKK.

Duchowny zauważył, że zwiększyła się liczba udzielanych chrztów i małżeństw sakramentalnych oraz liczba dzieci, które przystąpiły do pierwszej komunii. W 2016 r. udzielono sakramentu chrztu 374,3 tys. osób, czyli o 5 tys. więcej niż rok wcześniej. Do sakramentu małżeństwa przystąpiło 136,3 tys. osób, o 2 tys. więcej niż w 2015 r.

Ta zakonnica stoi murem za gejami, bo "Bóg kocha wszystkich". Pytamy ją o Polskę - te rady zaskakują

Więcej o: