W teorii "co łaska", a w praktyce? Ile pieniędzy dać księdzu po kolędzie?

Chodzenie po kolędzie to stary zwyczaj, sięgający średniowiecza. Współcześnie łączy się z nim jeszcze jedna tradycja - datków pieniężnych. Ile dać księdzu po kolędzie?

Na księży obowiązek odwiedzania wiernych po kolędzie nakłada Prawo Kanoniczne. "Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznawać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza w niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak również – jeśli w czymś nie domagają – roztropnie ich korygując" - zapisano w kościelnych przepisach. 

Ksiądz po kolędzie może sobie dorobić. Ile?

Prawo kościelne o tym nie mówi, ale zwyczajem stało się przekazywanie księżom kopert z pieniędzmi. Na jaki cel idą te datki? Jak pisze ks. Stanisław Hołodok, "dobrowolna ofiara pieniężna składana przez wiernych" jest przeznaczona "na potrzeby kościoła (parafii), jak również na utrzymanie duchowieństwa". 

W raporcie Katolickiej Agencji Informacyjnej sprzed paru lat opisano, że sposób dzielenia pieniędzy z wizyt duszpasterskich jest różny. "Przynosić może pojedynczemu księdzu od tysiąca do kilku tysięcy zł rocznie" - czytamy

"Przykładowo - parafia wiejska w diecezji tarnowskiej, 3,2 tys. mieszkańców, 3 księży. Po kolędzie otrzymują oni w sumie ok. 22 tys. zł, z czego 10% wędruje do kasy kurii, 20% na cele remontowe w parafii, 10% na dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych dla dzieci z parafii, 10% na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Pozostała część, czyli 50% dzielona jest pomiędzy księży. Każdy z nich dostaje ok. 4 tys. zł" - opisuje "Niedziela". 

Jeśli przyjmujemy księdza po kolędzie, zawsze w okresie świątecznym pojawia się pytanie:

Ile dać księdzu w kopercie?

To zależy tylko od nas. Nie ma nigdzie określonej kwoty, możemy dać "co łaska": 10, 20 zł też będzie na miejscu. Wierni zazwyczaj dostosowują datki do swoich możliwości, zamożniejsi dają nawet powyżej 100 zł. Częstym datkiem jest 50 zł. Podkarpackie "Nowiny" piszą, że w regionie najczęstszym datkiem jest kwota 20-50 zł.

Jeśli księdzu chodzącemu po kolędzie towarzyszą ministranci, im również można dać drobną kwotę. Zazwyczaj wierni dają 5-10 zł.

Co przygotować na kolędę?

W mieszkaniu, na stole przykrytym białym obrusem stawiamy krzyż i dwie świece. Nie może zabraknąć też Pisma Świętego oraz wody święconej i kropidła. Ksiądz - udzielając rodzinie błogosławieństwa - skropi dom wodą święconą. Zwyczajowo dzieci powinny przygotować zeszyty do religii. 

W niektórych parafiach wprowadzono zwyczaj, że ksiądz po kolędzie odwiedza tylko te osoby, które wcześniej zadeklarują, że go przyjmą. Dzięki temu kolęda będzie przebiegała sprawniej, a duchowni unikną ewentualnych nieprzyjemnych sytuacji. 

Ile dajesz księdzu po kolędzie?
Więcej o: