Dziennikarz zapytał o orła. Odpowiedź urzędu? Nie uwierzycie. Spróbujcie zrozumieć bez słownika

Z okazji Święta Niepodległości władze Kamienia Pomorskiego umieściły na miejscowym ratuszu godło. Dziennikarz lokalnego portalu zwrócił uwagę, że z orłem coś jest nie tak. Zapytał urząd, otrzymał odpowiedź. Ją po prostu trzeba zobaczyć.

Dziennikarz portalu ikamien.pl zwrócił uwagę, że nie dość, że zakryto tablicę poświęconą św. Janowi Pawłowi II (który jest honorowym obywatelem Kamienia Pomorskiego), to jeszcze wizerunek orła nie odpowiada zapisom ustawy (różnice możecie zobaczyć na zdjęciu).

Postanowił napisać do Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim. Odpowiedzi udzieliła na piśmie sekretarz gminy Kamień Pomorski Anna Stanaszek-Kaczor. Cytujemy w całości, za portalem ikamien.pl:

Niekonwencjonalny wizerunek orła u podstaw ratusza był wysublimowaną instalacją plastyczną, która aczkolwiek abstrahuje od altruistycznych sofizmatów i metafizycznego pietyzmu, to w konkluzji artysta był w swej wizji sugestywny, co zapewne jest w stanie udowodnić empirycznie

Dalej jest "prościej":

Mówiąc prościej propedegnacja deglomeratywna załamuje się w punkcie adekwatnej symbiozy tejże wizji. Przedostatnim ogniwem tego łańcucha myśli artystycznej było przysłonięcie pamiątkowej tablicy, by ostatnim jego elementem stał się nacechowany artyzmem finezyjny paradoks 

Tak, my też nie rozumiemy. Ale szanujemy!

Żebyście mogli lepiej zrozumieć powyższą odpowiedź lub inne pisma z urzędu, poniżej słowniczek pojęć (za PWN):

 • wysublimowany - będący wyrazem wysokiego poziomu artystycznego lub umysłowego
 • abstrahować - pomijać to, co uważa się za mniej ważne, tworzyć pojęcia ogólne
 • altruizm - kierowanie się w swym postępowaniu dobrem innych, gotowość do poświęceń
 • sofizmat - rozumowanie pozornie poprawne, ale w istocie zawierające rozmyślnie utajone błędy logiczne, świadome dowodzenie nieprawdy
 • metafizyka - nauka filozoficzna, której przedmiotem są podstawowe kwestie dotyczące istoty i przyczyny bytu
 • pietyzm - wielka dbałość o coś, rzadziej o kogoś, wynikająca z głębokiego szacunku dla tej rzeczy lub osoby
 • empiria - doświadczenie, filoz. "poznanie za pośrednictwem zmysłów"
 • propedegnacja - brak w słownikach pwn.pl
 • deglomeracja - planowa działalność urbanistyczna, przeciwdziałająca nadmiernemu rozrastaniu się wielkich miast
 • symbioza - współżycie dwu różnych gatunków, korzystne dla jednej lub obu stron
 • paradoks - twierdzenie zaskakująco sprzeczne z przyjętym powszechnie mniemaniem, często ujęte w formę aforyzmu

Co się stanie jeśli nie będziesz pić alkoholu przez miesiąc

Co się z tobą stanie, jeśli przez miesiąc nie napijesz się alkoholu? Badania mówią same za siebie

Więcej o: