Komisja Jakiego uchyliła decyzję ratusza ws. kamienicy przy Poznańskiej 14

Komisja Weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji wydała decyzję w sprawie zwrotu kamienicy przy Poznańskiej 14. Gremium zdecydowało o uchyleniu decyzji ratusza w tej sprawie.

Kamienica przy ul. Poznańskiej 14 to pierwszy budynek z lokatorami, którego reprywatyzację badało gremium pod przewodnictwem Patryka Jakiego.

Rozprawa dotycząca zwrotu kamienicy odbyła się trzy tygodnie temu. Zeznający wówczas lokatorzy budynku mówili o drastycznych podwyżkach czynszu. Lokatorka Anna Thomas opowiadała też o dewastowaniu kamienicy przez nowego właściciela.

- Są niszczone ściany, stropy, podłogi. Ja sama wezwałam policję, jak zaczęto kuć ścianę nośną  - zeznała Anna Thomas. Lokatorka poinformowała też o wielu wątpliwościach dotyczących spadkobierców nieruchomości.

Dyrektor Biura Spraw Dekretowych stołecznego Ratusza Piotr Rodkiewicz przyznał przed Komisją Weryfikacyjną, że postanowienie spadkowe dotyczące warszawskiej kamienicy przy Poznańskiej 14 rzeczywiście budziło wątpliwości.

- Aczkolwiek konkluzja tego postanowienia była taka, że jedynym spadkobiercą jest pan Aleksander Włodawer i nie było podstaw, aby to postanowienie podważać - zeznał Piotr Rodkiewicz.

Historia kamienicy przy ul. Poznańskiej

Kamienica przy Poznańskiej 14 należała niegdyś do licznej rodziny żydowskiej Włodawerów. Jej przedwojennym właścicielem był Abram Ajzak Włodawer. Po wojnie nieruchomość przejęło miasto. W 2006 roku po kamienicę zgłosił się spadkobierca Aleksander Włodawer ze Stanów Zjednoczonych, reprezentowany przez warszawskiego mecenasa Roberta N. W ręce prywatne kamienica trafiła w 2013 roku.

Aleksander Włodawer po kilku miesiącach sprzedał nieruchomość Robertowi N. i jego wspólnikowi Januszowi Piecykowi za mniej więcej 4 miliony złotych. W styczniu 2014 roku zarobili kilka milionów więcej na sprzedaży kamienicy firmie, która kupuje zreprywatyzowane kamienice, podnosi czynsze i składa wnioski o eksmisje.