Ma 95 lat, walczył w Powstaniu, a państwo zabrało mu pieniądze. "Jakbym został spoliczkowany"

"Mam 95 lat i jestem jednym z ostatnich powstańców warszawskich. Pod koniec życia za przelaną krew dla Polski, za pracę zawodową i społeczną zostałem nagrodzony dezubekizacją. Czuję się tak, jakbym został spoliczkowany".

Tak zaczyna się list, opublikowany na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich. Do Biura RPO wpłynęło już około 1100 skarg osób, które straciły lub tracą prawo do emerytury lub renty na podstawie ustawy dezubekizacyjnej z 16 grudnia 2016 r.

RPO informuje, że autor jednego z ostatnich listów zgodził się na jego upublicznienie,  a dobrze pokazuje on, czego autorzy ustawy nie wzięli pod uwagę.

Służył w AK, walczył w powstaniu

95-letni mężczyzna pisze, że jego ojciec walczył z bolszewikami i był odznaczony Krzyżem Walecznych. W 1940 r. został aresztowany przez Gestapo, zginął w obozie koncentracyjnym w Mauthausen. On sam przedostał się do Warszawy i w 1943 r. został zaprzysiężony jako żołnierz AK w „dywizjonie 1806", który był oddziałem konspiracyjnym 1 pułku strzelców konnych.

"W czasie Powstania Warszawskiego walczyłem w batalionie 'Ruczaj'. Zostałem ciężko ranny na polu walki. Później był lazaret dla jeńców wojennych w Zeithain, długie 5-miesięczne leczenie i Stalag IV B w Muhlbergu" - pisze 95-latek.

Mężczyzna po wojnie ukończył studia medyczne i pracował w szpitalu jako chirurg. "Bez przesady uratowałem życie około 500 chorym" - pisze. 

Po wielu latach ze względu na pogarszające się zdrowie przyjął posadę lekarza w przychodni MSW. "Byłem głęboko przekonany, że każdy lekarz powinien leczyć ludzi bez względu na ich pochodzenie, czy też na ich poglądy polityczne. W przychodni tej przepracowałem 10 lat i w wieku 60 lat uzyskałem rentę" - pisze mężczyzna.

"Jestem wrogiem, ale czyim?"

Jak podaje, do 70. roku życia pracował na pół etatu w przychodni chirurgicznej PKP. Pisze też, że zakładał Koło Żołnierzy AK w swojej miejscowości, w latach 2010-2012 był jego prezesem, a później prezesem honorowym, odznaczonym Medalem za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy AK.

I teraz, niezgodnie z dwoma zasadami prawa, poddany zostałem odpowiedzialności zbiorowej i tzw. dezubekizacji. A ja nawet nie należałem do PZPR ani do żadnej pokrewnej partii
Proszę zwrócić uwagę na fakt, że ciągle jestem w Polsce wrogiem. Najpierw byłem żołnierzem AK, „zaplutym karłem reakcji" i osobistym wrogiem towarzysza Bieruta i Stalina, a teraz jestem wrogiem Narodu i osobistym wrogiem, ale czyim?

RPO: ustawa stosuje odpowiedzialność zbiorową

Jak podaje Biuro RPO, w podobnych listach ludzie skarżą się na niesprawiedliwe traktowanie, bo zostali objęci odpowiedzialnością zbiorową. RPO wskazuje, że ustawa ignoruje osobiste losy, to, co ludzie rzeczywiście robili, a także ich zasługi.

Jedynym kryterium jest to, że jeżeli ktoś pracował w jednostkach podległych resortowi spraw wewnętrznych przed 1990 r., to jego świadczenie zostaje automatycznie obniżone.

O co chodzi w ustawach dezubekizacyjnych

W całej sprawie chodzi o tzw. drugą ustawę dezubekizacyjną z 16 grudnia 2016 r. Jak przypomina RPO, wprowadza ona następującą zasadę:

  • Każdy funkcjonariusz, który choć przez jeden dzień służył w formacjach uznanych za „wspierające totalitarne państwo” będzie miał obcięte świadczenie. To samo dotyczy rodzin otrzymujących renty po zmarłych i poległych funkcjonariuszach, nawet jeśli polegli w służbie III RP.
  • Niezależnie od tego, co robił funkcjonariusz, jakie są jego zasługi dla państwa polskiego po 1990 r., może dostać świadczenie od min. 1000 zł do ok. 2000 zł  (czyli średniej krajowej emerytury z systemu powszechnego).

To kolejna ustawa, pierwsza, z 23 stycznia 2009 r., zmieniła system świadczeń emerytalnych tak, że funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa PRL przeliczono okres służby tak, jakby był to okres bezskładkowy w systemie powszechnym (wskaźnik emerytalny został obniżony do 0,7 proc. podstawy wymiaru świadczenia za każdy rok pełnienia służby przed 1990 rokiem).

Za służbę w wolnej Polsce funkcjonariusze ci byli traktowani jednakowo z osobami przyjętymi po 1990 roku (2,6 proc. podstawy wymiaru świadczenia za każdy rok służby).

Policjanci z przeszłością w aparacie bezpieczeństwa PRL dostaną mniejsze emerytury. "Minister nas oszukał"

Więcej o: