Koniec z Biurem Ochrony Rządu, zastąpi je Służba Ochrony Państwa. Rząd przyjął projekt ustawy

Między innymi "charakter współczesnych zagrożeń terrorystycznych" jest jednym z powodów, którymi rząd uzasadnia powołanie nowej formacji na miejsce BOR-u.

Służba Ochrony Państwa zajmie się ochroną najważniejszych osób w państwie i zagranicznych delegacji. Nowa formacja ma się skoncentrować na rozpoznawaniu i zapobieganiu skierowanym przeciw nim przestępstwom, a także ochroną kluczowych dla funkcjonowania państwa obiektów.

Generał Tomasz Miłkowski, szef BOR wyjaśnia, że powołanie nowej formacji jest konieczne między innymi ze względu na charakter współczesnych zagrożeń terrorystycznych.

BOR niedoinwestowany

Przypomniał, że obecna ustawa o BOR nie daje odpowiednich środków do niwelowania tych zagrożeń. Ponadto BOR jest niedoinwestowany sprzętowo i brakuje mu ludzi. W nowej formacji to wszystko ma się zmienić. - Pracownicy będą także lepiej wynagradzani- zapowiada generał Tomasz Miłkowski.

Zgodnie z projektem ustawy, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa będą mogli przeprowadzać czynności operacyjno-rozpoznawcze w celu pozyskiwania informacji o zagrożeniach dotyczących chronionych osób i obiektów.

Jednak- jak podkreśla generał Tomasz Miłkowski, będzie ona formacją policyjną, a nie specjalną. Teraz projektem ustawy o SOP zajmie się parlament.

Więcej o: