Miesięcznik "Znak" usuwa Jarosława Gowina ze składu zespołu. Był jego naczelnym

Członkowie redakcji "Znaku" poinformowali o swojej decyzji w oficjalnym oświadczeniu. Jako argument podali popieranie przez wicepremiera kontrowersyjnych reform wprowadzanych przez rząd.

"Miesięcznik „Znak” wydawany jest od ponad 70 lat. Przez dziesięciolecia na łamach pisma ścierały się różne punkty widzenia, a otwartość zawsze była cechą wyróżniającą nasze środowisko. Były w nim jednak i nadal są obecne stanowiska niezmienne" - pisze redakcja w oświadczeniu.

Członkowie Zespołu tłumaczą, że te wartości wyrażały się w "pracy na rzecz demokratyzacji, a później w budowaniu demokracji i państwa prawa wraz z nieodłączną od nich zasadą trójpodziału władzy, w obronie praw człowieka i w zakotwiczaniu Polski we wspólnocie cywilizacji zachodniej".

Niezależność władzy sądowniczej

W dalszej części oświadczenia, redakcja argumentuje powód zakończenia współpracy z Gowinem:

Ostatnie działania obozu rządzącego, wspierane przez wicepremiera i ministra Jarosława Gowina, zmierzające do pozbawienia niezależności władzy sądowniczej, stoją w sprzeczności z imponderabiliami, którym środowisko „Znaku” było i pozostaje wierne. 

Jarosław Gowin pełnił funkcję redaktora naczelnego pisma w latach 1995–2005.

Pod oświadczeniem podpisali się: Mateusz Burzyk (sekretarz redakcji), Marta Duch-Dyngosz, Monika Gałka, Michał Jędrzejek, Ilona Klimek, Elżbieta Kot, Dominika Kozłowska (redaktor naczelna, członkini Zarządu SIW Znak), Urszula Pieczek, Janusz Poniewierski, Agnieszka Rzonca, Henryk Woźniakowski (prezes Zarządu SIW Znak)

Więcej o: