Zmarł o. Meissner, bliski współpracownik Jana Pawła II, wykładowca psychologii płciowości

W Lubiniu w Wielkopolsce zmarł benedyktyn ojciec Karol Meissner, lekarz i wybitny wykładowca psychologii płciowości. Miał 90 lat. Przez wiele lat współpracował z papieżem.

Ojciec Karol Meissner był jednym z inicjatorów dokonania nowego przekładu Pisma Świętego, zwanego "Biblią Tysiąclecia".

Współpraca z papieżem 

Przez wiele współpracował również z Karolem Wojtyłą. Na jego prośbę rozwijał m.in. duszpasterstwo rodzin i poradnictwo rodzinne. W latach 1966-68 pracował w zespole kierowanym przez kardynała Wojtyłę nad uzasadnieniem katolickiej nauki, dotyczącej podstaw moralnych życia małżeńskiego, czego owocem był "Memoriał krakowski".

Kapłan współpracę z Wojtyłą kontynuował także po jego wyborze na papieża i służył radą w kwestiach dotyczących rodziny. Podczas Synodu Biskupów w 1980 roku w Rzymie ojciec Meissner był jednym z sekretarzy przy głównej radzie. Był też autorem wielu publikacji dotyczących małżeństwa, rodziny, seksualności oraz życia chrześcijańskiego.

Lekarz i zakonnik 

Wojciech Meissner urodził się w Poznaniu. Był sanitariuszem w czasie Powstania Warszawskiego, później trafił do niemieckiego obozu jenieckiego. Po wojnie ukończył medycynę w Poznaniu, a w 1951 roku wstąpił do benedyktynów, przyjmując imię Karol. Jako zakonnik służył pomocą lekarską okolicznym mieszkańcom.

 


Zajmował się psychologią i psychiatrią. Jest autorem wielu publikacji dotyczących małżeństwa, rodziny, płciowości, wychowania, etyki. Głosił rekolekcje, konferencje, artykuły oraz udzielał porad indywidualnych.

Więcej o: