Nagły zwrot w Trybunale. Sędzia wybrany przez PiS buntuje się przeciwko Przyłębskiej

Czterech sędziów TK, w tym Piotr Pszczółkowski, stwierdziło, że prezes Julia Przyłębska naruszyła przepisy. Chodzi o zwołanie zgromadzenia sędziów ws. wygaśnięcia mandatu Andrzeja Wróbla, który odszedł z Trybunału.

Prezes TK zwołała na środę 1 lutego Zgromadzenie Ogólne Trybunału, aby stwierdzić wygaśnięcie mandatu Andrzeja Wróbla, który odszedł do Sądu Najwyższego. Czworo sędziów uważa jednak, że Julia Przyłębska zrobiła to niezgodnie z przepisami. Wydali w tej sprawie oświadczenie. Podpisał się pod nim także sędzia Piotr Pszczółkowski wybrany przez PiS do TK. Oświadczenie zamieściła Katedra Prawa Karnego UJ na swoim Facebooku. 

Sędziowie  Leon Kieres, Piotr Pszczółkowski, Małgorzata Pyziak-Szafnicka i Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz zwracają uwagę, że Julia Przyłębska  nie zachowała minimalnego "7-dniowego terminu, jaki musi upłynąć między zwołaniem a odbyciem ZO". Ponadto nie powiadomiła też tych sędziów Trybunału, którzy są na urlopie. "Z wyżej wskazanych względów uważamy, że zebranie sędziów TK, które wbrew naszym zastrzeżeniom odbyło się 1 lutego 2017 r. o godz. 9.00, było zwołane z naruszeniem obowiązujących przepisów" - napisali sędziowie. 

Na stronie Trybunału pojawiło się oświadczenie w sprawie wczorajszego zgromadzenia. Pojawiają się tam zapewnienia m.in., że spełniono wymogi formalne dotyczące kworum (w zgromadzeniu udział wzięło 10 sędziów. Czterech przebywało na urlopie wypoczynkowym). Oddano 10 głosów, w tym 4 głosy nieważne. 

Uchwała ZOSTK stwierdzająca wygaśnięcie mandatu sędziego nie posiada skutków konstytutywnych. Skutek prawny wywołuje zrzeczenie się urzędu przez sędziego. Uchwała nie ma też bezpośredniego związku z powołaniem Pana Andrzeja Wróbla na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, które dokonywane jest w innym reżimie prawnym. Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2073) Prezes TK przesyła uchwałę Marszałkowi Sejmu. Stanowi ona formalną informację o fakcie zrzeczenia się urzędu przez sędziego i zwolnieniu stanowiska w składzie sędziów Trybunału - napisano w oświadczeniu.

Po wyborze następcy Wróbla w 15-osobowym TK będzie ośmioro sędziów wybranych przez obecny Sejm.

Zobacz także: Ustawa o zgromadzeniach uchwalona przez Sejm. Na sali okrzyki: "Hańba!", "Komuna wróciła!"

 

Więcej o: