Sędziowie o pomysłach Ziobry: Podporządkują sądownictwo politykom. To zaszkodzi nam wszystkim

• Zbigniew Ziobro przedstawił w piątek plan reformy sądownictwa• Jest tam m.in. wybór członków KRS przez Sejm i utworzenie Izby Dyscyplinarnej• Zdaniem stowarzyszeń sędziów zmiany to upolitycznienie sądownictwa

W piątek minister sprawiedliwości ogłosił założenia reformy sądownictwa. Teraz stanowisko wydały cztery stowarzyszenia sędziowskie, które krytykują zapowiadane zmiany. W ich przekonaniu niektóre z nich "zmierzają do podporządkowania sądownictwa politykom ze szkodą dla obywateli". Sędziom nie podoba się pomysł wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa przez Sejm, co "może doprowadzić do uwikłania ich w politykę". "Rozwiązania są zaprzeczeniem konstytucyjnej wartości" wolności sędziów od nacisków ze strony polityków - podkreślają stowarzyszenia.

Dowiedz się więcej:

Co jeszcze napisały stowarzyszenia?

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „IUSTITIA”, Stowarzyszenie Sędziów Themis, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia i Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce krytykują także m.in. "pierwszeństwo absolwentów podległej ministrowi Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury przy obejmowaniu stanowiska asesora sądowego". Sędziowie oceniają też, że "przyznanie prezydentowi możliwości wyboru osoby powoływanej na stanowisko sędziego spośród dwóch kandydatów przedstawionych przez tak upolitycznioną (wybraną przez Sejm - przyp. red.) Krajową Radę Sądownictwa zmierza wprost do przejęcia pełnej kontroli politycznej nad wprowadzaniem nowych osób do zawodu sędziego". Ponadto według stowarzyszeń, stworzenie "para-sądu, czyli Izby Dyscyplinarnej przy Sądzie Najwyższym" pozwoli ministrowi wpływać na orzekających sędziów.

Co zakładają zapowiadane reformy?

Resort tłumaczy, że jego celem jest "zwiększenie efektywności sędziów oraz zmniejszenie liczby funkcyjnych stanowisk". Wśród planowanych zmian jest m.in. ustanowienie zasady niezmienności składu sędziów także w sprawach cywilnych. Zdaniem ministra mają zapobiec sytuacji, w której sędzia nie jest wystarczająco dobrze zapoznany ze sprawą. Zbigniew Ziobro zapowiedział także, że w tym roku ministerstwo będzie inspirować się rozwiązaniami z Austrii i Niemiec. Jednak do tego potrzebna jest zmiana Konstytucji. - Chcemy wprowadzić instytucję sędziego pokoju do najprostszych spraw. Tego się nie da zrobić w ramach obecnej konstytucji - powiedział szef resortu sprawiedliwości. Minister planuje także wprowadzić ostrzejsze kary dla przestępców, oraz zmienić ustawę o KRS. Według nowych przepisów sędziów do Rady miałby wybierać parlament.