Ustawa o zgromadzeniach "ma cechy stanu wyjątkowego". Sąd Najwyższy ostro krytykuje projekt

• Sąd Najwyższy uznał ustawę o zgromadzeniach za niezgodną z konstytucją• "Projekt ma wszelkie cechy stanu wyjątkowego" - zaopiniowało biuro SN• Wcześniej krytyczną ocenę wydał także Rzecznik Praw Obywatelskich

Sąd Najwyższy uznał projekt ustawy za niekonstytucyjny i sprzeczny z zasadami prawa międzynarodowego. W 18-stronicowej opinii przedstawiono wiele argumentów przeciwko projektowi. Zdaniem ekspertów Biura Studiów i Analiz SN "ma on wszelkie cechy stanu wyjątkowego" i zasadniczo ogranicza prawa jednostki. Stan wyjątkowy zgodnie z art. 228 Konstytucji może zostać wprowadzony tylko w "sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające". Biuro zwróciło uwagę, że w Polsce jeszcze nigdy nie podjęto decyzji o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. 

Dowiedz się więcej:

Jakie zmiany zakłada nowy projekt ustawy o zgromadzeniach?

Dwoma głównymi założeniami projektu są: wprowadzenie tzw. zgromadzeń organizowanych cyklicznie oraz pierwszeństwo zgromadzeń organizowanych przez władze państwa i Kościół. Co więcej każdy "organ władzy publicznej" będzie mógł zablokować dowolne zgromadzenia. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Co stwierdził Sąd Najwyższy na temat ustawy o zgromadzeniach?

Projekt ustawy ogranicza wolność zgromadzeń, która nie jest prawem wyłącznie konstytucyjnym - uznał SN. Poza cechami "stanu wyjątkowego" ekspertów Biura Studiów i Analiz SN zauważyli, że przepisy ustawy stawiają "dobrostan osób sprawujących aktualnie władzę" ponad prawami innych jednostek. Poza władzami państwa projekt wywyższa także organizacje kościelne, co dyskryminuje inne zgromadzenia. 

Jak inni oceniają projekt?

Nową ustawę o zgromadzeniach ostro skrytykowała Fundacja Helsińska. Projekt "jest bardzo wątpliwy z punktu widzenia Konstytucji RP", ogranicza wolność pokojowego manifestowania i stanowi "poważny krok wstecz" - napisała. Poseł PiS Arkadiusz Czartoryski przekonywał jednak, że nowe prawo wręcz...umożliwi wszystkim spokojne demonstrowanie. Ustawę skrytykował także Rzecznik Praw Obywatelskich, który podzielił wątpliwości dotyczące zgodności projektu z konstytucją.

Pełny tekst opinii Sądu Najwyższego jest dostępny tutaj.

Więcej o: