"To, co robi prezes Rzepliński, to oczywiste i rażące łamanie konstytucji". Duda ostro o sytuacji w TK

• Prezydent RP czeka aż TK w pełnym składzie uchwali kandydatów na prezesa• Jego zdaniem prezes Rzepliński w rażący sposób łamie konstytucję• Duda nie przyjmie też ślubowania od 3 sędziów wybranych przez PO

Duda w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim mówił m.in., że nie może wybrać nowego prezesa TK, ponieważ nadesłana przez ZO uchwała jest niekonstytucyjna. Wynika to z niepełnego składu Zgromadzenia na obradach - 3 sędziów nie mogło w nich uczestniczyć z powodu zwolnienia lekarskiego. Prezydent podkreśla, że zachowanie tych sędziów jest odpowiedzią na działania prezesa Rzeplińskiego, o którym powiedział, że w "oczywisty i rażący sposób łamie konstytucję". Duda powiedział też, że w żadnym wypadku nie przyjmie ślubowania od 3 sędziów wyłonionych przez poprzedni parlament.

Dowiedz się więcej:

Dlaczego na wspomnianym ZO nie zebrano kworum?

Trzech wybranych przez PiS sędziów jest obecnie na zwolnieniach lekarskich. Sędzia Julia Przyłębska przesłała skan zwolnienia lekarskiego do 2 grudnia; sędzia Zbigniew Jędrzejewski przebywa na zwolnieniu lekarskim do 8 grudnia, a sędzia Piotr Pszczółkowski - do 2 grudnia. W ZO nie uczestniczyli także zaprzysiężeni w grudniu przez prezydenta Mariusz Muszyński, Lech Morawski i Henryk Cioch. Rzepliński nie dopuszcza ich do orzekania w TK powołując się na wyroki z grudnia ub.r. Mówią one, że miejsca są zajęte przez trzech sędziów wybranych w październiku ub.r.

Jak sędziowie uzasadniają decyzję wyborze kandydatów?

Jak czytamy w komunikacie TK, sędziowie uznali, że "nieobecność trojga sędziów TK uniemożliwiałaby zrealizowanie w ustawowym terminie konstytucyjnego obowiązku" przedstawienia kandydatów prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Kontynuowanie obrad i przedstawienie kandydatów na Prezesa Trybunału Konstytucyjnego było ich zdaniem "konieczne i uzasadnione".

Jak na wybór sędziów TK reaguje PiS?

Prezes TK i część sędziów rażąco zlekceważyła porządek prawny - oświadczył Stanisław Piotrowicz z PiS. - Tylko działanie na podstawie prawa może rodzić skutki prawne. Tu nie chodzi o brak jednego sędziego, tylko sześciu sędziów. Zgromadzenie Ogólne liczy bowiem 15 sędziów i wszyscy oni powinni mieć prawo wziąć w nim udział. Minimalna liczba to dziesięciu. Prezes, łamiąc prawo, nie dopuszcza część sędziów do udziału w Zgromadzeniu Ogólnym, chociaż oni chcą w nim wziąć udział - mówił Piotrowicz.

 

Więcej o: