"Macie jedną partię polityczną. Tą partią jest Polska". Macierewicz pouczył ruchy proobronne

• "Waszą partią jest Polska" - powiedział Macierewicz do ruchów proobronnych• Szef MON apelował też o ujednolicenie modeli ćwiczeń• Podkreślił także, że organizacje proobronne powinny tworzyć jeden ruch

W sobotę odbyła się konferencja organizacji proobronnych. Przy ich poparciu powołano Wojska Obrony Terytorialnej podległe szefowi MON. Antoni Macierewicz pouczył uczestników w sprawie sympatii politycznych. - Macie jedną partię polityczną, tą partią jest Polska, żadna inna - powiedział minister obrony narodowej. Szef MON zwrócił uwagę, że ustawa powołująca WOT została uchwalona przy sprzeciwie opozycji. Mówił, że członkowie organizacji mają  prawo czuć gorycz, bo ustawie towarzyszyły "słowa nieuczciwe". - Chcę, żebyście ich nie pamiętali. Za wszelką cenę - podkreślił Macierewicz. Dodał, że słowa przemijają, ale owoc - obrona terytorialna - zostanie.

Dowiedz się więcej:

Co dokładnie powiedział Macierewicz?

Macie jedną partię polityczną, jedno zaangażowanie polityczne. Tą partią jest Polska, żadna inna. Tą partią jest naród, tą partią jest społeczeństwo polskie, tą partią jest Polka i Polak, którzy mają być w każdym momencie gotowi do tego, żeby stanąć wtedy, kiedy zagrozi ojczyźnie najwyższe niebezpieczeństwo. Tą partią jest wychowanie patriotyczne. Nic więcej. Tyle, aż tyle i tylko tyle.

Dlaczego szef MON pouczył organizacje proobronne?

Minister zwrócił uwagę, że ustawa powołująca Wojska Obrony Terytorialnej została uchwalona przy sprzeciwie opozycji. Dlatego organizacje proobronne są po części "założycielami" oraz "naturalnym zapleczem" tych wojsk. - Nie byłoby obrony terytorialnej jako piątego rodzaju sił zbrojnych, nie byłoby tego nowego kształtu, jaki obrona terytorialna będzie nadawała w sposób oczywisty Wojsku Polskiemu w tym, co najlepsze, najszlachetniejsze, najskuteczniejsze, nie byłoby bez was - dodał Macierewicz.Szef MON podkreślał, że nie chodzi o utratę tożsamości przez każdą z organizacji, ale ich umocnienie w ramach jednego ruchu. Dlatego Macierewicz zalecił ujednolicenie ich sposobów działania i ćwiczeń.

Co zaproponował Macierewicz organizacjom proobronnym?

MON chce, by zweryfikowane organizacje proobronne otrzymywały "paszporty do współpracy z Siłami Zbrojnymi".  Ma je wydawać Biuro do Spraw Proobronnych MON.  "Paszport" będzie zaświadczeniem, że dana grupa ludzi odbyła szkolenia, dzięki którym mogą brać udział we wspólnych ćwiczeniach z oddziałami wojskowymi lub należącymi do innych organizacji proobronnych, które taki dokument zdobędą - tłumaczył Dyrektor Biura Waldemar Zubek.

Czym mają być Wojska Obrony Terytorialnej? 

WOT mają być piątym rodzajem sił zbrojnych. Ich dowódca będzie powoływany przezprezydenta z kontrasygnatą premiera i na co dzień będzie podlegał bezpośrednio szefowi MON. Wojska Obrony Terytorialnej mają w 2018 r. liczyć ok. 35 tys. żołnierzy, a w roku 2019 jest mowa o ponad 50 tys. Do tego czasu koszty tworzenia i funkcjonowania WOT rząd szacuje na 3,6 mld zł. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Więcej o: