Łatwiejszy egzamin na prawo jazdy. Te błędy będą dopuszczalne, choć wcześniej przerywały egzamin

• Weszło w życie nowe rozporządzenie dot. egzaminów na prawo jazdy• Zmiany pozwolą egzaminatorom na bardziej elastyczną reakcję• Poważne błędy będą mogły być traktowane jako dopuszczalne

Osoby zdające egzamin na prawo jazdy będą traktowane nieco łagodniej. Weszły w życie przepisy ministerstwa infrastruktury i budownictwa, które pozwalają egzaminatorom na bardziej elastyczną ocenę kandydatów. Oznacza to, że egzaminator nie będzie musiał przerywać egzaminu, gdy zdający popełni jeden z poważnych błędów, które wcześniej automatycznie przerywały egzamin (np. spowodowanie kolizji, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu). Niewłaściwe wykonanie zadania może zostać potraktowane jako jeden z dwóch dopuszczalnych błędów. Jeśli jednak egzaminator uzna inaczej, będzie mógł przerwać egzamin.

Dowiedz się więcej:

Jakie błędy będą mogły zostać potraktowane jako dopuszczalne?

Błędy dotyczą sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego. Są to:

 • spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym
 • wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża osoba egzaminowana
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania się do ruchu
 • niezastosowanie się do: sygnałów świetlnych, sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym, sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego
 • niezastosowanie się do znaków: „stop”, „zakaz wjazdu ...”, „zakaz skręcania w lewo”, „zakaz skręcania w prawo”,„nakaz jazdy...”, „wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu”, „linia podwójna ciągła”,„zakaz ruchu”
 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: na skrzyżowaniu, pojazdom szynowym, rowerzystom, podczas zmiany pasa ruchu, w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze, podczas włączania się do ruchu, podczas cofania.
 • Naruszenie zakazu zawracania
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h\
 • nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania
 • naruszenie zakazu wyprzedzania: na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi, przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi, na skrzyżowaniach, na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przednimi, na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi
 • niezastosowanie się do znaku, „zakaz wyprzedzania"
 • wyprzedzanie z niewłaściwej strony
 • spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad pojazdem

Zobacz także: 19-latek bez prawa jazdy uciekał przed policją. Popełnił 29 wykroczeń na 167 punktów karnych

Więcej o: