Sprawdzili, komu ufają Polacy. Politycy mogli się spodziewać takiego wyniku, ale dziennikarze TVP? [SONDAŻ]

• IBRiS sprawdził kogo darzą zaufaniem, a komu nie ufają Polacy• Większość obywateli ufa: policji, wojsku, NATO i Kościołowi• Polacy nie darzą natomiast zaufaniem polityków i mediów publicznych

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych sprawdził, kto może liczyć na zaufanie Polaków, a kto wzbudza ich nieufność. Z badań Instytutu wynika, że Polacy największym zaufaniem darzą: policję, wojsko, NATO oraz Kościół Katolicki - ufa im więcej niż połowa obywateli. Nie mają natomiast zaufania do parlamentu, rządu i mediów publicznych. IBRiS chciał też dowiedzieć się, jak spór wokół TK wpłynął na jego odbiór przez Polaków - okazuje się, że cieszy się on zaufaniem prawie połowy badanych.

Zobacz wyniki badania >>>

Jacek Nizinkiewicz z "Rzeczpospolitej" skomentował wyniki na Twitterze:

Dowiedz się więcej:

Komu ufają Polacy? 

Przebadani przez IBRiS Polacy stwierdzili, że najbardziej ufają policji - 70 proc. przepytywanych osób udzieliło odpowiedzi, że policji "ufa" lub "zdecydowanie ufa". Wysoko znalazło się również wojsko (69 proc. badanych udzieliło takich odpowiedzi), NATO (61 proc.) i Kościół katolicki (58 proc.). Zaufanie przeważa nad nieufnością także w przypadku mediów prywatnych (48 proc.), Unii Europejskiej (46 proc.), sądów (44 proc.) oraz Trybunału Konstytucyjnego (43 proc.).  

Komu Polacy nie ufają? 

Najwięcej Polaków deklaruje brak zaufania do parlamentu (56 proc. badanych stwierdziło, że posłom i senatorom "raczej nie ufa" lub "zdecydowanie nie ufa"). Polacy nie ufają także rządowi oraz mediom publicznym (55 proc. udzieliło takich odpowiedzi).

Jak IBRiS komentuje brak zaufania do rządu?

"Z notowaniami rządu kontrastuje społeczne zaufanie do sądów, w tym także Trybunału Konstytucyjnego" - podkreślał Instytut na swojej stronie internetowej.  - Toczący się od wyborów parlamentarnych spór wokół Trybunału Konstytucyjnego nie sprawił, że Trybunał jest oceniany gorzej niż inne sądy. (...) Zauważmy, że sąd konstytucyjny cieszy się większym społecznym zaufaniem niż Rada Ministrów czy Sejm i Senat – komentował natomiast prezes IBRiS, Marcin Duma. 

Jak IBRiS komentuje brak zaufania do mediów publicznych?

"Zdaniem ekspertów publiczna telewizja czy radio zostały mocno upartyjnione i prezentują w ostatnich miesiącach wyraźnie prorządową i proprezydencką linię" - napisał Instytut. "Wyraźny przechył w stronę władzy spotkał się zresztą z negatywnym odbiorem sporej rzeszy widzów – słuchalność i oglądalność publicznych stacji radiowych i telewizyjnych od kilku miesięcy według pomiarów Nielsena spada. Ten sceptycyzm wobec zmian w mediach publicznych znalazł także potwierdzenie w sondażu IBRiS. Jednocześnie Polacy pokładają wiarę w mediach prywatnych, które traktują jako bardziej wiarygodne źródło informacji" - podkreślał IBRiS.  

Jak przeprowadzono badanie?

Badanie przeprowadzono 1 września 2016 r. na ogólnopolskiej próbie n=1100 osób metodą standaryzowanego kwestionariuszowego wywiadu telefonicznego wspieranego komputerowo (CATI).

A TERAZ ZOBACZ: Maciej Orłoś pożegnał się z widzami "Teleexpressu": Muszę powiedzieć coś całkiem serio

 

Więcej o: