Ruszył nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej. Na chętnych czekają przywileje

• Ruszył nabór do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej (WOT)• Liczebność WOT ma wynosić ok. 45 tys. żołnierzy• Służba trwa od 2 do 6 lat, w zależności od podpisanego kontraktu

Rusza nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej. Mają w nich służyć żołnierze zawodowi oraz rezerwy. Ich łączna liczba ma wynosić ok. 45 tys. osób, służba będzie trwać od 2 do 6 lat. Osoby, które nie były w wojsku, będą mogły dołączyć do WOT po odbyciu 4-miesięcznej służby przygotowawczej. Zgłaszać mogą się zarówno mężczyźni, jak i kobiety.

Dowiedz się więcej:

Na czym ma polegać działalność WOT?

Jak twierdzi MON, wojska miałyby brać udział w działaniach militarnych w przypadku wybuchu wojny. Mają też chronić ludzi przed skutkami klęsk żywiołowych i ataków w cyberprzestrzeni. Jak czytamy na stronie ministerstwa, zadaniem WOT ma być także  "szerzenie w społeczeństwie idei wychowania patriotycznego". Szkolenia w jednostkach wojskowych zajmą ok. 20 dni w roku i 10 dni w okresie urlopowym.

Jakie korzyści czekają na żołnierzy?

Ochotnik w stopniu szeregowego ma otrzymać ok. 450 zł miesięcznie, a także dodatki za ćwiczenia rotacyjne. MON będzie także dofinansowywał kursy i naukę. Służba ma nie kolidować z obowiązkami zawodowymi i osobistymi - ćwiczenia będą odbywać się w dni wolne. Żołnierz nie będzie mógł zostać zwolniony z pracy, jeśli otrzyma przydział kryzysowy lub terytorialny (z wyjątkiem np. likwidacji zakładu albo winy pracownika).

Więcej o: