Lista leków 75+. Od dziś bezpłatne leki dla seniorów i nowa lista leków refundowanych

• Dzisiaj lekarze wystawią seniorom pierwsze bezpłatne recepty• Darmowe leki dostaną tylko ci, którzy skończyli 75 lat• Lekarz musi wystawić specjalną receptę z symbolem "S"

Każdy, kto ukończył 75 lat, ma od dzisiaj prawo do bezpłatnych leków, które znalazły się na liście ogłoszonej przez ministra zdrowia. Lek będzie jednak bezpłatny tylko w określonych wskazaniach, a receptę musi wystawić lekarz pierwszego kontaktu lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej. Na recepcie musi być wpisany symbol "S". Na liście bezpłatnych leków znalazło się ponad 1,1 tys. preparatów. Głównie są to środki pomocne przy leczeniu chorób wieku podeszłego.

TUTAJ znajdziesz pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów powyżej 75. roku życia >>>

Dowiedz się więcej:

Kto może wystawić receptę? 

Tylko lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, do którego senior jest zapisany, będzie mógł wystawić specjalną receptę. Jeśli go nie ma w pracy, może ją wypisać medyk, który go zastępuje. Nie uzyskamy jej od specjalisty ani w czasie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Takie rozwiązanie, zdaniem ministra zdrowia, zmniejszy kolejki do specjalistów. Po otrzymaniu recepty, warto upewnić się, czy lekarz wpisał symbol "S" uprawniający do bezpłatnego otrzymania leków. Jeśli go nie ma, farmaceuta nie wyda ich za darmo. 

Jakie leki są na liście dla seniorów?

Na wykazie bezpłatnych leków są podstawowe specyfiki przyjmowane przez seniorów. Są to głównie leki na nadciśnienie, cukrzycę, choroby otępienne, neurologiczne i związane z niedoborem hormonów. Lek może być bezpłatny we wskazaniach wcześniej refundowanych, czyli w określonych przez ministerstwo zdrowia chorobach. Lista będzie aktualizowana co dwa miesiące, podobnie jak ta dotycząca leków refundowanych (nowy wykaz leków refundowanych znajdziesz TUTAJ >>>).

Więcej o: