Celebryci wspierają osoby LGBT - gala "Ramię w ramię po równość" już 10 września

Michalczewski, Rodowicz, Wodecki, Ostaszewska, Szulim - to nazwiska tylko niektórych z kilkunastu sojuszników i sojuszniczek osób LGBT, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy dołączyli do akcji społecznej Kampanii przeciw Homofobii "Ramię w ramię po równość". Równo rok po zainicjowaniu akcji - 10 września w Warszawie odbędzie się gala, podczas której spotkają się ze sobą osoby budujące ruch sojusznicy w Polsce.

Dlaczego osoby LGBT potrzebują heterosojuszników, w jaki sposób mogą wspierać osoby nieheteroseksualne w walce o równość, dlaczego tak ważny jest głos osób publicznych opowiadających się za akceptacją osób LGBT oraz w jaki sposób one działają, co mogą osiągnąć i z jakimi reakcjami na swoje poglądy się spotykają. Z takimi pytaniami zmierzą się uczestnicy dyskusji stanowiącej główny punkt programu gali "Ramię w ramię po równość", czyli Małgorzata Domagalik, Czesław Mozil, Michał Piróg, Dorota Zawadzka i Tomasz Raczek. Polski ruch sojuszniczy będzie można porównać z sytuacją sojuszników osób LGBT w Holandii i Flandrii (wystąpienia na ten temat będą mieli: Geert-Jan Edelenbosch z COC Nederland oraz producent telewizyjnego hitu - "Thuis", Wim Janssen). Wydarzeniem tegorocznej gali będzie inauguracja i wręczenie Nagrody Sojusznika Roku. Nagroda trafi w ręce osoby, która w ostatnim roku w znaczący sposób przyczyniła się do propagowania idei równości i akceptacji w polskim społeczeństwie. W czasie gali prowadzonej przez Paulinę Młynarską koncert akustyczny zagra Małgorzata Ostrowska.

Jak podkreśla wiceprezeska Kampanii przeciw Homofobii, Mirka Makuchowska - Akcję "Ramię w ramię po równość", której celem jest rozbudzenie w polskim społeczeństwie poczucia solidarności z osobami homo-, biseksualnymi oraz transpłciowymi, Kampania przeciw Homofobii zainaugurowała równo rok temu. W tym momencie grupa ambasadorów i ambasadorek akcji liczy kilkanaście osób znanych z pierwszych stron gazet, jak np. Maryla Rodowicz czy Dariusz Michalczewski. Dzięki nim postulaty środowiska LGBT stały się o wiele bardziej słyszalne, a liczba sojuszników i sojuszniczek w polskim społeczeństwie stale rośnie.

Makuchowska zwraca również uwagę na potencjał ruchu sojuszniczego. - O sile ruchu sojuszniczego świadczy m.in. przykład USA, gdzie w czerwcu wprowadzono równość małżeńską. Gdyby nie wsparcie heterosojuszników, niewykluczone, że na tę zmianę Amerykanie musieliby czekać jeszcze długo. Dlatego tak ważne jest, żeby w walce o równe prawa osoby LGBT były wspierane przez swoich heteroseksualnych sojuszników. Razem możemy więcej.

Więcej na stronach: http://www.kph.org.pl/ oraz www.facebook.com/lgbt.kph

Felicjańska, Michalczewski, Mlynkova....

"Ramię w ramię po równość" to organizowana przez Kampanię przeciw Homofobii ogólnopolska akcja społeczna, której celem jest rozbudzenie w polskim społeczeństwie poczucia solidarności z osobami homo-, biseksualnymi oraz transpłciowymi. Przy wsparciu znanych i lubianych osobistości ze świata sportu, kultury i mediów, otwarcie deklarujących swoją solidarność z osobami LGBT, organizatorzy akcji pragną zachęcić Polki i Polaków do publicznego okazywania wsparcia osobom nieheteroseksualnym.

Poprzez odwołanie się do pozytywnych postaw osób kształtujących opinię publiczną akcja ma na celu zwiększenie poparcia dla idei równego i sprawiedliwego traktowania bez względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, zwiększenie akceptacji i włączenia społecznego osób LGBT. Pośród osób publicznych wspierających akcję społeczna "Ramię w ramie po równość" znaleźli się już m.in. Marta "Jadłonomia" Dymek, Ilona Felicjańska, Dariusz Michalczewski, Halina Mlynkova, Maja Ostaszewska, Tadeusz Ross, Maryla Rodowicz, Agnieszka Szulik, Maria Seweryn, Zbigniew Wodecki i Aga Zaryan. Każdego miesiąca grono sojuszników i sojuszniczek osób LGBT będzie powiększało się o kolejną osobę solidaryzującą się z osobami homo- i biseksualnymi oraz transpłciowymi.

Kampania przeciw Homofobii (KPH) to ogólnopolska organizacja pozarządowa zajmująca się przeciwdziałaniem przemocy i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Działa na rzecz osób homo- i biseksualnych oraz transpłciowych (LGBT) i ich bliskich, poprzez rzecznictwo polityczne, społeczne i prawne, tworzenie i wdrażanie systemowych rozwiązań edukacyjnych dla różnych grup zawodowych oraz budowanie szerokiego ruchu sojuszniczego.