Matura z języka polskiego już jutro. Kiedy odpowiedzi?

Matura 2013 z języka polskiego na poziomie podstawowym - to pierwszy egzamin maturalny z którym przyjdzie się zmierzyć tegorocznym maturzystom. Jak będzie wyglądała matura z języka polskiego? Jakich tematów należy się spodziewać na egzaminie maturalnym? Odpowiedzi do poziomu podstawowego matury z języka polskiego będzie można znaleźć w serwisie Edulandia.pl po godzinie 13.

Rozwiązania do większości egzaminów maturalnych 2013 znajdziesz tuż po egzaminie na Edulandia.pl . Skorzystaj również z bogatej bazy przykładowych testów maturalnych oraz poradników .

Zobacz wideo

Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się o godzinie 9. Czas jej trwania to 170 minut. Arkusz podstawowy składa się z dwóch części - testu z czytania ze zrozumieniem i wypracowania. Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym maturzyści napiszą w piątek, 10 maja.

Matura z polskiego - co będzie na egzaminie?

Egzamin pisemny z języka polskiego będzie sprawdzać następujące umiejętności: rozumienie czytanego tekstu nieliterackiego, odbiór tekstu literackiego oraz tworzenie tekstu własnego w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu. Za napisanie wypracowania zdający mógł uzyskać 50 punktów. Maksymalny wynik za poprawne rozwiązanie zadań z arkusza na poziomie podstawowym wynosi 70 punktów.

Ostatnie przygotowania do matury z języka polskiego

Jeżeli nie możesz powstrzymać się jeszcze przed powtarzaniem zagadnień maturalnych z polskiego to znajdziesz je w bazie testów maturalnych Edulandia.pl oraz specjalnej części poświęconej lekturom z języka polskiego . Zapoznaj się również z tekstem: 5 rzeczy, o których powinien pamiętać maturzysta przed egzaminem .

Co było na maturze z języka polskiego w ubiegłym roku?

W pierwszej części arkusza z języka polskiego maturzyści mieli za zadanie wyszukać informacje, ale także uporządkować je według określonych kryteriów. Maturzyści bez problemu wskazywali różnice pomiędzy Wikipedią a tradycyjną encyklopedią. Więcej problemów mieli z zadaniem, które sprawdzało znajomość zagadnień z zakresu kształcenia językowego. Niektórzy uczniowie mieli trudności ze zrozumieniem kompozycji tekstu. Poziom wykonania zadania wynosił 0,19.

Jak co roku, najwięcej problemów maturzystom sprawiło napisanie wypracowania na wybrany temat w związku z tekstem literackim podanym w arkuszu. Podczas pisania wypracowania maturzyści mieli zadbać o poprawny kształt językowy i kompozycyjny swojego tekstu. Mieli do wybory jeden z dwóch tematów zaproponowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Pierwszy temat: "Wyjaśnij symbolikę lewej i prawej strony oraz jej znaczenie dla wymowy utworu, analizując przytoczony fragment III części Dziadów Adama Mickiewicza. Zwróć uwagę na postać Nowosilcowa i postawy innych bohaterów wobec niego" wybrało raptem 10% zdających. Łatwo wyliczyć, że drugi temat "Porównaj postawy życiowe Izabeli Łęckiej i Joanny Podborskiej ukazane w podanych fragmentach Lalki Bolesława Prusa i Ludzi bezdomnych Stefana Żeromskiego. Odwołując się do znajomości utworów, zwróć uwagę na okoliczności, które miały wpływ na ukształtowanie osobowości bohaterek" zdecydowało się aż 90% zdających. Taka duża różnica w wyborze tematów przez maturzystów wskazuje, że uczniowie chętniej analizują i interpretują utwory prozatorskie. Przy pisaniu wypracowania maturzyści mieli problem ze sformułowaniem podsumowania własnych obserwacji analitycznych, co wymaga umiejętności wnioskowania i syntezowania.

Niepokój budzi rosnąca kolokwializacja języka, a także nieumiejętność sformułowania i podsumowania własnych obserwacji analitycznych. Dlatego też egzaminatorzy apelują o komponowanie uporządkowanych wypowiedzi oraz zachowanie zasad poprawnej pisowni.

Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym - kiedy będą odpowiedzi?

Nasi eksperci zabiorą się za rozwiązywanie egzaminu maturalnego zaraz po tym, gdy Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusze egzaminacyjne. Prawdopodobnie przykładowe odpowiedzi do matury z języka polskiego na poziomie podstawowym zaczniemy publikować w serwisie Edulandia.pl każdego dnia po egzaminie ok. godz. 13.

Matura z języka polskiego - jaka lektura będzie na egzaminie maturalnym?

Maturzyści od miesięcy zadają sobie pytanie, jaka lektura pojawi się na egzaminie maturalnym z języka polskiego. "Zbrodnia i Kara", "Potop", "Medaliony" - to jedne z typów tegorocznych maturzystów. Wśród typów tegorocznych abiturientów na prowadzenie wysuwają się "Opowiadania" Borowskiego oraz "Lalka" Bolesława Prusa. Czy ich domysły pokryją się z rzeczywistością? Okaże się już za kilkanaście godzin.

Jaki wyniki uzyskali abiturienci w zeszłym roku z matury z polskiego?

W ubiegłym roku do matury przystąpiło 342 531 uczniów klas maturalnych. W egzaminie wzięli udział również absolwenci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach, ale chcieli podwyższyć wynik egzaminu lub zdać egzaminy z nowych przedmiotów dodatkowych. Najczęściej wybieranym językiem obcym na egzaminie był język angielski. Wybrało go 84,2 % maturzystów (295 533 osób). Do egzaminy z języka polskiego na poziomie rozszerzonym przystąpiło 35 183 osób. Z kolei 57 641 osób zdecydowało się pisać egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym. Największą popularnością wśród zdających cieszyły się egzaminy z geografii i biologii. 92 343 osoby zdeklarowały się pisać jeden przedmiot dodatkowy. Ciekawostką może być fakt, że do egzaminów z sześciu przedmiotów dodatkowo wybranych przystąpiło 148 osób.

80% absolwentów szkół średnich otrzymało świadectwo dojrzałości. Spośród maturzystów, którzy nie otrzymali świadectwa dojrzałości, najwięcej nie zdało matury z matematyki.

Największą zdawalność odnotowano w województwie lubuskim i podlaskim (po 82%). Nieco niższa zdawalność była w województwie świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim (po 78%).

Więcej o: