Papież Franciszek zwołał ważne spotkanie z kardynałami. Arcybiskup z Polski otrzyma "wyjątkowe wyróżnienie"

30 września o godzinie 10.00 na placu św. Piotra w Watykanie odbędzie się konsystorz, na którym papież Franciszek kreuje 21 nowych kardynałów, w tym jednego Polaka - arcybiskupa Grzegorza Rysia, metropolitę łódzkiego. Birety kardynalskie otrzymają arcybiskupi pochodzący z różnych krajów świata, między innymi Argentyny, Włoch, Francji czy Kolumbii.

Będzie to zwyczajny konsystorz publiczny i zarazem dziewiąty za pontyfikatu Franciszka. Po włączeniu nowych purpuratów Kolegium Kardynalskie będzie liczyło 242 członków, z których 137 będzie miało prawo wyboru nowego papieża.

"Z godnością kardynalską czy bez godności kardynalskiej staram się bardzo uważnie słuchać każdego Piotra w Kościele, więc teraz także tego, którym jest papież Franciszek. Jeśli on oczekuje z mojej strony jakiejś bliższej niż dotąd współpracy, to mówię mu, że jestem gotów" – mówił kard. nominat Grzegorz Ryś cytowany przez serwis internetowy Konferencji Episkopatu Polski. O nominacji kardynalskiej powiedział z kolei, że jest to "wyjątkowe wyróżnienie i zaskoczenie", że papież Franciszek chce go mieć w tym gronie.

Zobacz wideo Kazik pisał do papieża ws. traktowania osób LGBT+. Przyszła odpowiedź ["Jesteśmy rodziną" - odc. 1 "Rekolekcje"]

Konsystorz w Watykanie. Papież mianuje nowych kardynałów

Podczas uroczystości w formie liturgii Słowa, papież wygłosi homilię. Następnie każdy z nowych kardynałów podejdzie do papieża i otrzyma od niego piuskę, biret kardynalski i pierścień oraz bullę z wyznaczonym kościołem tytularnym w Rzymie. Biret i piuska są w kolorze purpury, która stanowi oznakę godności kardynalskiej i symbolizuje życie oddane w służbę Kościołowi aż do przelewu krwi, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dla podkreślenia rzymskich korzeni instytucji kardynalatu i związków purpuratów z Wiecznym Miastem, każdy z nich otrzymuje jeden z tamtejszych kościołów, stając się w ten sposób jego symbolicznym proboszczem.

Po zakończeniu konsystorza nowi purpuraci będą przyjmowali wizyty wiernych, kardynał Grzegorz Ryś - w Auli Błogosławieństw, znajdującej się nad wejściem do bazyliki św. Piotra.

4 października o godz. 9.00 na placu św. Piotra nowi kardynałowie będą koncelebrować z papieżem Franciszkiem i innymi kardynałami mszę świętą otwierającą obrady XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów.

Poprzednik papieża Franciszka - Benedykt XVI - przez cały okres swojego pontyfikatu zwołał pięć konsystorzy zwyczajnych, podczas których kreował 90 kardynałów. Z kolei Święty Jan Paweł II zwołał sześć konsystorzy nadzwyczajnych oraz dziewięć konsystorzy zwyczajnych, i mianował 232 kardynałów, wśród nich ośmiu Polaków.

Arcybiskup Grzegorz Ryś - kim jest nowy kardynał z Polski?

59-letni duchowny, arcybiskupem metropolitą łódzkim jest od 2017 roku. W latach 2017-2022 należał do Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Obecnie przewodniczy Radzie do spraw Dialogu Religijnego KEP i Komitetowi do spraw Dialogu z Judaizmem.

Wcześniej, w latach 2004-2007 był dyrektorem Archiwum Kapituły Metropolitalnej w Krakowie, a następnie do 2011 roku - rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. W latach 2010-2011 przewodniczył Konferencji Rektorów Seminariów Duchownych w Polsce. W 2011 roku otrzymał sakrę biskupią z rąk kardynała Stanisława Dziwisza, jako biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej.

Od 2005 do 2017 roku kierował Katedrą Historii Kościoła w Średniowieczu, a następnie Katedrą Historii Starożytnej i Średniowiecznej w Instytucie Historii na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (wcześniej Papieska Akademia Teologiczna). Był członkiem komisji historycznych w procesach beatyfikacyjnych, między innymi Jana Pawła II.

Jako ksiądz, potem biskup i arcybiskup, pracę naukową łączył z zaangażowaniem duszpasterskim, był związany z Ruchem Światło-Życie, aktywnie uczestniczył w życiu Drogi Neokatechumenalnej, a także innych wspólnot, jak Chrześcijańskie Braterstwo Osób Chorych i Niepełnosprawnych oraz namARKA. Przez 25 lat był przewodnikiem grupy 6. Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę. Zaangażowany w dialog ekumeniczny i międzyreligijny, współtworzył i wykładał na kursie "ABC relacji chrześcijańsko- i polsko-żydowskich", był inicjatorem spotkania w intencji pokoju z udziałem chrześcijan, Żydów i muzułmanów "Echo Asyżu w Krakowie", a także serii spotkań "Dziedziniec Pogan" poświęconych dialogowi między wierzącymi a niewierzącymi w formule zaproponowanej przez papieża Benedykta XVI. W latach 2012-2018 należał do Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.

Uczestniczył między innymi w spotkaniach z młodzieżą na Polach Lednickich, na Przystanku Jezus w Kostrzynie nad Odrą, w spotkaniach Taizé. Był autorem rozważań Drogi Krzyżowej z papieżem Franciszkiem podczas Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku w Krakowie. Wydał ponad 40 książek i publikacji, jest cenionym kaznodzieją i rekolekcjonistą. Od połowy lat 90. stale współpracuje z "Tygodnikiem Powszechnym", gdzie od 2011-go publikuje cotygodniowy komentarz do Pisma Świętego. Jest członkiem redakcji miesięcznika "Znak".

Za jedne z najważniejszych zadań w misji współczesnego Kościoła, arcybiskup Grzegorz Ryś uważa nową ewangelizację i potrzebę większego otwarcia się na dialog i wyzwania "nowej epoki". Zdaniem hierarchy, "potrzeba nam dziś wiary opartej na osobistej relacji z Chrystusem", a polska religijność będzie zapewne ewoluować od "katolicyzmu kulturowego" ku wierze z osobistego wyboru.

Więcej o: