Rosja ma zapłacić 129 milionów euro reparacji za inwazję na Gruzję, śmierć cywilów i tortury

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok w sprawie odszkodowań wojennych za inwazję Rosji na Gruzję. ETPC orzekł, że Rosjanie mają zapłacić rządowi gruzińskiemu ponad 129 milionów euro za szkody, jakie Gruzja poniosła wskutek wojny z 2008 r.

W sierpniu 2008 roku doszło do rosyjskiej interwencji zbrojnej w Gruzji. Rząd gruziński od dłuższego czasu domagał się od Rosji reparacji wojennych za straty poniesione w trakcie wspomnianego konfliktu. Po raz pierwszy Europejski Trybunał Praw Człowieka zajął w tej sprawie stanowisko dwa lata temu. Teraz ETPC ogłosił wyrok potwierdzający zasadność gruzińskich roszczeń i zobowiązał Rosję do wypłaty odszkodowań.

Zobacz wideo Droga Wojenna w Gruzji ma dla kierowcy wiele niespodzianek

Wyrok ETPC: Rosja ma zapłacić Gruzji ponad 129 milionów euro reparacji wojennych

28 kwietnia Europejski Trybunał Praw Człowieka poinformował o wydaniu wyroku w sprawie reparacji wojennych za rosyjską interwencję w Gruzji. Zgodnie z wyrokiem ETPC, Rosja ma zapłacić rządowi gruzińskiemu ponad 129 milionów euro. Na tę kwotę składają za następujące odszkodowania:

  • 115 mln za administracyjne praktyki strony rosyjskiej, które miały uniemożliwić 23 tys. obywateli Gruzji powrót do domów na terenach okupowanych;
  • 8,2 mln za szkody, jakie 42 osoby poniosły wskutek niepowodzeń rosyjskiego śledztwa w sprawie śmierci cywilów podczas działań wojennych;
  • 3,2 mln za zabicie przez wojska rosyjskie co najmniej 50 cywilów;
  • 2,7 mln należne 116 cywilnym ofiarom aktów arbitralnego zatrzymania oraz nieludzkiego i poniżającego traktowania,
  • 640 tys. euro dla 16 gruzińskich jeńców wojennych, którzy cierpieli z powodu tortur.

Rosja nie uznaje wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, odkąd wykluczono ją z Rady Europy

Europejski Trybunał Praw Człowieka jest organem Rady Europy. W marcu 2022 roku Rosja została wykluczona z tej organizacji międzyrządowej, skupiającej się na działaniach związanych z promocją praw człowieka, demokracji i praworządności na kontynencie europejskim. Decyzję tę podjęto w związku z inwazją wojsk rosyjskich na Ukrainę. Rosja, w reakcji na wykluczenie jej z Rady Europy, oświadczyła, że nie będzie egzekwowała wyroków ETPC wydanych po 22 marca 2022 roku.

Sędziowie ETPC poruszyli tę kwestię w orzeczeniu dotyczącym reparacji wojennych dla Gruzji. Trybunał w Strasburgu podkreślił, że państwo, które przestało być członkiem Rady Europy, nadal ponosi odpowiedzialność za uchybienia swoim dawnym zobowiązaniom, jeżeli dopuściło się ich przed momentem opuszczenia organizacji. Ponieważ Rosja była w 2008 roku członkiem Rady Europy, jest zobowiązana do wykonania wyroku ETPC i wypłacenia Gruzji reparacji wojennych.

Więcej o: