Wojna w Ukrainie. Rosjanie wywieźli z Donbasu ponad 100 tysięcy ukraińskich dzieci. "Badania lekarskie"

Rosjanie kontynuują przymusowe "badania lekarskie" dzieci na okupowanych terenach, by zyskać uzasadnienie dla ich deportacji. Jak podaje Centrum Narodowego Sprzeciwu, z samego Donbasu wywieziono już ponad 100 tysięcy ukraińskich dzieci. Na program okupant planuje przeznaczyć 1,4 miliona rubli.

Mimo nakazu aresztowania rzecznika praw dziecka i prezydenta Federacji Rosyjskiej, wydanego przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, nielegalna deportacja ukraińskich dzieci trwa w najlepsze. Według danych podanych przez Centrum Narodowego Sprzeciwu z samego Donbasu okupantom udało się wywieźć już ponad 100 tys. dzieci. Na program "badań lekarskich" Rosja planuje wydać 1,4 miliona rubli.

Zobacz wideo Ukraińscy wolontariusze dziękują Polakom za wsparcie

Wojna w Ukrainie. Deportacja dzieci pod pretekstem leczenia

Rosyjscy okupanci zmuszają rodziny z dziećmi do wzięcia udziału w oferowanych przez nich "badaniach lekarskich". Ich prawdziwym celem nie jest jednak poprawnie przeprowadzona diagnostyka, a zdobycie uzasadnienia dla deportacji ukraińskich dzieci. Po zakończeniu badania zdecydowana większość małych pacjentów otrzymuje skierowanie na "leczenie" w Rosji, którego akceptacja jest wymuszana na rodzicach. W przypadku odmowy zostaną oni bowiem pozbawieni praw rodzicielskich. Na terenach okupowanych trwają również działania noszące znamiona ludobójstwa, mające na celu zmianę samoidentyfikacji całego nowego pokolenia.

"Badania lekarskie" dzieci prowadzone przez Rosjan. Lekarze żądają pieniędzy od rodziców

Chcąc uchronić swoje potomstwo przed wyjazdem z kraju, rodzice ukraińskich dzieci godzą się na propozycje wysuwane przez lekarzy. Odnotowano przypadki, w których przedstawiciel personelu medycznego wziął pieniądze za zaniechanie wystawienia skierowania na "leczenie" w Rosji. Określani przez okupanta jako "niezależni eksperci" pochodzą między innymi z Baszkortostanu, Tatarstanu, Briańska, Saratowa, Kaługi czy Woroneża. Od początku roku w obwodzie donieckim "przebadano" 75 tys. dzieci, z czego 39 tys. wywieziono w głąb Rosji. W obwodzie ługańskim natomiast "badania lekarskie" wykonano 94 tys. dzieci, by aż 66 tys. z nich deportować z powodów zdrowotnych.

Więcej o: