TSUE znów będzie zajmował się Polską. KE skarży wyrok Trybunału Konstytucyjnego Przyłębskiej

Komisja Europejska przygotowała skargę do Trybunału Sprawiedliwości na wyrok Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Chodzi o uznanie wyższości prawa krajowego nad unijnym.

"Komisja Europejska zdecydowała dzisiaj o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z naruszeniami prawa UE przez polski Trybunał Konstytucyjny i jego orzecznictwo" - czytamy na stronie KE.  

Chodzi o wyroki polskiego TK z 14 lipca 2021 r. i 7 października 2021 r., w których uznał on postanowienia traktatów UE za niezgodne z Konstytucją RP, wyraźnie kwestionując zasadę pierwszeństwa prawa UE.

Ursula von der Leyen jesienią 2021 roku mówiła, że decyzja ta nie wpłynie na blokowanie środków z KPO. Europarlamentarzyści z frakcji Zielonych naciskali jednak, by powiązać te dwie sprawy. Choć ostatecznie Unia się na to nie zdecydowała, to Polska wciąż nie otrzymała pieniędzy z KPO.

Zobacz wideo Czy PiS-owi zależy na środkach z KPO? Pytamy posłankę Srokę

Komisja Europejska skarży Polskę do TSUE

Już w 2021 roku Komisja wszczęła przeciwko Polsce postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wysyłając wezwanie do ich usunięcia.

"Celem Komisji jest zapewnienie obywatelom polskim ochrony ich praw oraz umożliwienie im korzystania z przynależności do UE na takich samych zasadach, jakie odnoszą się do wszystkich innych obywateli UE. Pierwszeństwo prawa UE zapewnia równe stosowanie prawa UE w całej Unii" - informuje KE. 

Więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl 

"Polski Trybunał Konstytucyjny naruszył jednak wyrokami z 2021 roku ogólne zasady autonomii, pierwszeństwa, skuteczności i jednolitego stosowania prawa Unii oraz zasadę wiążącego skutku wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej" - czytamy dalej. 

"Komisja uważa, że wyroki te naruszają również art. 19 ust. 1 TUE, który gwarantuje prawo do skutecznej ochrony sądowej, poddając go nadmiernie zawężającej wykładni. Jednostki uczestniczące w postępowaniach przed polskimi sądami zostały tym samym pozbawione pełnych gwarancji przewidzianych w tym artykule" - twierdzi Komisja. 

Praworządność wciąż problemem

Ponadto Komisja w komunikacie poruszyła wciąż nierozwiązaną kwestię niepraworządności w Polsce, przez którą blokowane są środki z KPO. Zdaniem komisji polski TK nie spełnia już wymogów niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy. Wynika to z nieprawidłowości przy mianowaniu trzech sędziów w grudniu 2015 r. oraz przy wyborze prezesa w grudniu 2016 r.

Jak wskazano w sprawozdaniu na temat praworządności z 2022 r., nadal istnieją poważne obawy co do niezależności polskiego sądownictwa. A w latach 2019 i 2020 Komisja wszczęła dwa nowe postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom w celu ochrony niezależności sądów.

Więcej o: