Ukraina wzywa do usunięcia Rosji z ONZ. "Ta walka nie będzie łatwa"

Ukraina wzywa do usunięcia Rosji z Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie kraj ten może zgłaszać weto do jakiejkolwiek rezolucji Rady Bezpieczeństwa jako jej stały członek.

"Ukraina wzywa państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych do pozbawienia Federacji Rosyjskiej statusu stałego członka Rady Bezpieczeństwa i do wykluczenia z Narodów Zjednoczonych w ogóle" - głosi oświadczenie ministerstwa spraw zagranicznych w Kijowie.

Zobacz wideo Czemu Rosjanie atakują infrastrukturę krytyczną w Ukrainie?
Ogłosiliśmy na szczeblu oficjalnym nasze szczegółowe i dobrze uargumentowane stanowisko, dlaczego obecność Rosji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i ogólnie w tej organizacji, jest nielegalna. Dostarczyliśmy szczegółowe dowody na to, jak 31 lat temu delegacja rosyjska po prostu przejęła przewodnictwo ZSRR w Radzie Bezpieczeństwa ONZ - państwa, które w tym czasie przestało istnieć - bez żadnych ustawowych podstaw

- powiedział. szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba.

Kułeba powiedział, że "gwałt na Karcie Narodów Zjednoczonych" odbył się na zasadzie zwykłej zmiany nazwy z "ZSRR" na "Federacja Rosyjska" i podkreślił, że jest to rażące naruszenie art. 4 ust. 2 Karty, który jasno określa jedyną możliwą procedurę uzyskania członkostwa w Organizacji.

Przez ponad trzy dekady wszyscy po prostu przymykali oko na ten haniebny fakt. Ale Ukraina nie będzie milczeć. Dziś rozpoczęliśmy walkę o pozbawienie Rosji statusu stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ta walka nie będzie łatwa. Rosja będzie się temu sprzeciwiać, i to nie tylko ona. Ale nie zniesiemy dłużej kłamstw i fałszerstw. Zadanie jest trudne, ale nie ma rzeczy niemożliwych

- powiedział szef ukraińskiego MSZ.

W oświadczeniu ministerstwa spraw zagranicznych w Kijowie poinformowano, że "Ukraina rozpoczyna złożony proces mający na celu pozbawienie Rosji statusu stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ i wykluczenie jej z całej ONZ".

Więcej o: