Aleś Bialacki - kim jest laureat Pokojowej Nagrody Nobla? "Nie ustąpił ani na krok"

Aleś Bialacki jest jednym z trzech laureatów Pokojowej Nagrody Nobla. Wraz z nim uhonorowano rosyjską organizację praw człowieka Memoriał oraz ukraińską organizację praw człowieka Centrum Wolności Obywatelskich (Center for Civil Liberties). Białoruski działacz społeczny, polityk i obrońca praw człowieka, szef dyrektor Centrum Obrony Praw Człowieka "Wiosna", jest przetrzymywany przez reżim Łukaszenki.

Aleś Bialacki był jednym z inicjatorów ruchu demokratycznego, który pojawił się na Białorusi w połowie lat 1980. Poświęcił swoje życie promowaniu demokracji i pokojowego rozwoju w swoim kraju. Między innymi założył organizację "Wiosna" w 1996 r. w odpowiedzi na kontrowersyjne zmiany w konstytucji, które dały prezydentowi dyktatorskie uprawnienia i wywołały powszechne demonstracje. "Wiosna" udzieliła wsparcia uwięzionym demonstrantom i ich rodzinom. W następnych latach przekształciła się w szeroko zakrojoną organizację praw człowieka, która dokumentowała i protestowała przeciwko stosowaniu przez władze tortur wobec więźniów politycznych - podkreślono w uzasadnieniu przyznania Pokojowej Nagrody Nobla Alesiowi Bialackiemu. 

Władze rządowe wielokrotnie próbowały uciszyć Alesia Bialackiego. Od 2020 roku nadal jest przetrzymywany bez procesu. Pomimo ogromnych trudności osobistych Bialacki nie ustąpił ani na krok w swojej walce o prawa człowieka i demokrację na Białorusi

- czytamy.

W połowie 2021 roku władze w Białorusi prowadziły masowe rewizje w organizacjach praw człowieka, NGO, innych niezależnych od państwa strukturach. Z nieoficjalnych informacji wynikało wówczas, że Aleś Bialacki został zatrzymany w ramach sprawy karnej, którą prowadzi aparat centralny Komitetu Śledczego Białorusi. "Wiosna", której przewodzi od prawie 20 lat uznawana przez Mińsk za nielegalną i nie posiada rejestracji.

Niezależny publicysta Raman Jakauleuski zwracał uwagę, że w jego ocenie władze kontynuują demonstrowanie siły w walce z organizacjami i ludźmi, których uważają za przeciwników. - Kontynuowana jest demonstracja siły przez władzę. To samo co było wcześniej. Nie widać żadnych oznak uspokojenia sytuacji - powiedział Jakauleuski.

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Pokojowa Nagroda Nobla 2022 dla trzech laureatów 

Aleś Bialacki z Białorusi, rosyjska organizacja praw człowieka Memoriał oraz ukraińska organizacja praw człowieka Centrum Wolności Obywatelskich (Center for Civil Liberties) - to laureaci tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla za rok 2022. "Wszyscy laureaci, pokazali wagę społeczeństwa informacyjnego dla pokoju i demokracji" - zaznaczono.

Dotychczas Pokojowa Nagroda Nobla została wręczona 102 razy, przy czym dwukrotnie wyróżnione zostały trzy osoby - w 1994 i 2011 roku, 31 razy nagrodę odebrało dwoje laureatów, a 69 razy wyróżniono jedną osobę lub organizację. Nagrodą uhonorowano łącznie 137 osób i organizacji, w tym 109 to laureaci indywidualni, a 28 to organizacje. Warto wiedzieć, że de facto zostało wyróżnionych 25 organizacji, gdyż Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża otrzymał Nobla trzykrotnie, a Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców - dwukrotnie.

W gronie pokojowych noblistów znajduje się Lech Wałęsa. Otrzymał wyróżnienie w 1983 roku jako przywódca "Solidarności". Ponieważ obawiał się trudności czynionych mu przez władze komunistyczne w powrocie do kraju, nagrodę odebrała za niego żona - Danuta Wałęsa.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>

Więcej o: