Ambasada Stanów Zjednoczonych wzywa Amerykanów do natychmiastowego opuszczenia Rosji. W tle mobilizacja

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Rosji zaleca swoim obywatelom opuszczenie terytorium Rosji. Jednocześnie władze USA apelują, aby Amerykanie nie przyjeżdżali do kraju rządzonego przez Władimira Putina.

Amerykańska ambasada w Rosji zamieściła oświadczenie w tej sprawie na swojej stronie internetowej. Dyplomacja USA przypomniała, że od 21 września trwa mobilizacja wojskowa do sił zbrojnych Rosji.

W komunikacie czytamy, że Rosja może uniemożliwić opuszczenie kraju osobom z podwójnym obywatelstwem i powołać ich do służby wojskowej. Jednocześnie placówka przyznaje, że ma poważne ograniczenia w zakresie możliwości udzielania pomocy swoim obywatelom, w tym także zapewnienia transportu.

"Opcje lotów komercyjnych są obecnie bardzo ograniczone i często niedostępne w tak krótkim czasie. Trasy lądowe samochodowe i autobusowe są nadal otwarte" - napisano w oświadczeniu na stronie internetowej ambasady.

Więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Amerykańska placówka dyplomatyczna przypomniała również, że Rosja nie gwarantuje prawa do pokojowych zgromadzeń i wolności słowa. "Unikaj wszelkich protestów politycznych lub społecznych i nie fotografuj służb podczas tych wydarzeń. Rosyjskie władze aresztowały obywateli USA, którzy brali udział w demonstracjach" - zaznaczono w komunikacie.

Zobacz wideo Putin ogłasza mobilizację. Komorowski: To przyznanie się do porażki. Operacja specjalna spaliła się na panewce

Polska, Estonia i Bułgaria wzywają do opuszczenia Rosji

Stany Zjednoczone to kolejny kraj, który wzywa swoich obywateli do opuszczenia Rosji. Wcześniej z podobnym apelem do rodaków przebywających na terenie Federacji Rosyjskiej zwróciły się władze Estonii, Bułgarii i Polski.

Polski resort spraw zagranicznych w oświadczeniu wskazał, że odradzane są wszelkie podróże do Rosji, w tym w celach zawodowych i pilnych sprawach rodzinnych.

"Zwracamy uwagę na zawieszenie bezpośrednich połączeń lotniczych między Polską i Rosją oraz bardzo ograniczone możliwości podróży do/z Polski, brak lub niezwykle ograniczony dostęp do środków finansowych ulokowanych w Polsce (np. niemożność posługiwania się polskimi kartami płatniczymi), a także działania miejscowych służb, jak arbitralne zatrzymania, przeszukiwania telefonów komórkowych oraz potencjalne uniemożliwienie wyjazdu z Rosji w przypadku posiadania podwójnego obywatelstwa" - przekazał resort w komunikacie.

Ministerstwo przypomniało, że ze względu na znacznie zredukowaną liczebność personelu dyplomatyczno-konsularnego w Rosji możliwość udzielenia bezpośredniej pomocy konsularnej obywatelom polskim jest bardzo ograniczona.

"W razie drastycznego pogorszenia sytuacji bezpieczeństwa, zamknięcia granic czy innych nieprzewidzianych sytuacji, ewakuacja może okazać się znacznie utrudniona lub nawet niemożliwa" - napisano.

Polska dyplomacja zaleciła śledzenie komunikatów na stronie Ministerstwa oraz na stronach placówek polskich w Rosji, a także zgłaszanie swojego pobytu w systemie "Odyseusz". "Obywatelom RP pozostającym na terytorium Federacji Rosyjskiej rekomendujemy opuszczenie jej terytorium dostępnymi środkami komercyjnymi i prywatnymi" - przekazano.

Więcej o: