Putin podpisał nową doktrynę marynarki wojennej. Wskazuje na największe zagrożenie Rosji

Władimir Putin podczas Dnia Marynarki Wojennej Rosji podpisał doktrynę morską. W nowym dokumencie Rosja wskazała wzrost aktywności NATO jako poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Rosyjska doktryna przewiduje m.in. zintensyfikowanie działań w Arktyce.

Po inspekcji w Petersburgu Putin wygłosił krótkie przemówienie, w którym zapowiedział, że rosyjska marynarka wojenna otrzyma w ciągu najbliższych miesięcy hipersoniczne pociski Cyrkon. Mówił, że lokalizacja ich rozmieszczenia będzie zależeć od interesów Rosji.

Kluczową rzeczą jest tutaj zdolność rosyjskiej marynarki wojennej. [...] Jest ona w stanie błyskawicznie reagować na każdego, kto zdecyduje się naruszyć naszą suwerenność i wolność

- powiedział Władimir Putin.

Więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Prezydent Rosji zapowiedział, że pierwszą fregatą, która wyruszy na służbę bojową z tą groźną bronią na pokładzie, będzie flota Admirała Gorszkowa.

Nowa doktryna morska Rosji. "Największym wyzwaniem: strategiczny kurs USA"

Krótko przed przemówieniem Władimir Putin podpisał nową 55-stronicową doktrynę morską, która określa szerokie cele strategiczne rosyjskiej marynarki wojennej, w tym jej ambicje jako "wielkiej potęgi morskiej".

Doktryna głosi, że głównym zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego i zrównoważonego rozwoju Rosji związanym z Oceanem Światowym są: "strategiczny kurs USA na dominację na Oceanie Światowym i jego globalny wpływ na procesy międzynarodowe, w tym wykorzystywane szlaki transportowe i zasoby energetyczne Oceanu Światowego".

W nowej doktrynie za główne zagrożenia bezpieczeństwa uznano także rozbudowę infrastruktury wojskowej NATO do granic Rosji oraz wzrost liczby ćwiczeń wojskowych bloku na morzach sąsiadujących z federacją.

Nowa doktryna wskazuje na podejmowane przez Stany Zjednoczone i ich sojuszników próby ograniczenia dostępu Rosji do zasobów Oceanu Światowego, ważnych szlaków transportu morskiego oraz na dążenie USA do uzyskania dominacji na światowych wodach.

Nowa rosyjska doktryna morska przewiduje również zintensyfikowane działań w Arktyce.

Nowa doktryna przewiduje dywersyfikację i intensyfikację działalności morskiej na archipelagach: Spitsbergen, Ziemi Franciszka Józefa i Nowej Ziemi oraz Wyspie Wrangla

- czytamy w dokumencie.

Zobacz wideo Dyner (PISM): Wciąż nie wiemy, co siedzi w głowach najwyższych elit władzy Federacji Rosyjskiej [Q&A Gazeta.pl]

Putin podpisał nową doktrynę morską. Jest w niej mowa o celach strategicznych

Jak wynika z dokumentu,Rosja będzie zwiększać zdolności operacyjne marynarki wojennej, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę swoich interesów na Oceanie Światowym. Kolejnym celem strategicznym jest zwiększenie skuteczności obrony i ochrony morskich granic państwowych Rosji. Doktryna zakłada rozwój przemysłu stoczniowego na Dalekim Wschodzie. W doktrynie czytamy również, że "rozszerzenie NATO do granic Rosji jest niedopuszczalne w relacjach Moskwą".

W dokumencie wskazano, że narodowa polityka morska Rosji w regionie atlantyckim kształtowana jest z uwzględnieniem istnienia NATO, którego działalność "ukierunkowana jest na bezpośrednią konfrontację z Federacją Rosyjską i jej sojusznikami".

Więcej o: