Białoruś. Zdewastowano pomnik żołnierzy AK na cmentarzu. Miało za tym stać KGB

Na Białorusi doszło do kolejnego aktu wandalizmu na polskim cmentarzu. Zniszczony został pomnik żołnierzy Armii Krajowej znajdujący się we wsi Stryjewka w obwodzie grodzieńskim. Według Związku Polaków na Białorusi za incydentem stoi białoruskie KGB.

"Władze zburzyły pomnik na zbiorowym grobie żołnierzy AK w Stryjówce. Chodzi o kamienny obelisk, upamiętniający żołnierzy VII Uderzeniowego Batalionu Kadrowego Armii Krajowej dowodzonego przez Zbigniewa Czarnockiego "Czarnego". 20 września 1943 roku  ta jednostka stoczyła pod Stryjówką bój z żandarmerią niemiecką, tracąc 32 żołnierzy" - przekazał Związek Polaków na Białorusi w tekście opublikowanym na portalu ZnadNiemna.pl.

Według ZPB do zniszczenia miało dojść z inspiracji grodzieńskiego KGB.

Pomnik został umieszczony na cmentarzu w 1992 roku dzięki staraniom Światowego Związku Żołnierzy AK przy wsparciu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Zobacz wideo Białoruski opozycjonista: Mam 5 spraw karnych. Czekam na szóstą (grudzień 2021 r.)

Białoruś. Akty wandalizmu w miejscach pamięci

To kolejna taka sytuacja w ostatnich tygodniach. Do dewastacji polskich nagrobków oraz upamiętnień  doszło w Bogdanach, Bobrowiczach, Dyndyliszkach, Iwiu, Oszmianie, Jodkiewiczach i Mikuliszkach.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w komunikacie z 5 lipca nazwało zrównanie z ziemią cmentarza polskich żołnierzy Armii Krajowej w Mikuliszkach bezprecedensowym aktem bestialstwa. "Wzywamy białoruskie władze do natychmiastowego zaprzestania haniebnych działań wymierzonych w polską pamięć na Białorusi" - napisano w komunikacie.

"Polska potępia wszelkie akty bezczeszczenia pamięci żołnierzy, którzy ponieśli najwyższą ofiarę w obronie swojej Ojczyzny" - czytamy w oświadczeniu.

Według resortu dyplomacji "to trudny do wyjaśnienia, bezprecedensowy akt bestialstwa i niewytłumaczalne podważenie wzajemnych zobowiązań Polski i Białorusi w zakresie ochrony miejsc pamięci". "Wzywamy władze w Mińsku do zaprzestania tych praktyk przypominających najczarniejsze karty z historii komunistycznego reżimu" - zaznaczono w oświadczeniu.

MSZ podkreślił, że "szacunek dla grobów żołnierzy, którzy ponieśli najwyższą ofiarę na ołtarzu wolności Ojczyzny dotychczas stanowił wartość uznaną przez Polskę i Białoruś wzajemnie, a także przez całą społeczność międzynarodową". "Zniszczenie cmentarza w Mikuliszkach to akt bez precedensu, wymierzony nie tylko w pamięć o własnej historii Białorusi, ale także w społeczność Polaków na Białorusi" - oświadczył resort.

Więcej o: