KE apeluje do Polski: Należy rozdzielić funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego

Komisja Europejska opublikowała raport na temat praworządności, w którym przedstawiła wytyczne dla państw członkowskich UE. W dokumencie dotyczącym Polski zaleca rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Apeluje także m.in. o przejrzyste udzielanie koncesji dla mediów.

Komisja Europejska opublikowała w środę swój raport, w którym ocenia praworządność w UE. Dokument obejmuje okres od lipca ubiegłego roku. Autorzy sprawozdania podkreślają, że rosyjska inwazja na Ukrainę pokazała znaczenie przestrzegania wartości demokratycznych, praw człowieka i rządów prawa.

Więcej najnowszych informacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Czy Zbigniew Ziobro jest kłamcą? Fogiel: Nic mi nie wiadomo na ten temat

To już trzecia ocena praworządności w krajach Unii Europejskich wykonana przez Komisję Europejską. Po raz pierwszy jednak dokument zawiera zalecenia dla państw członkowskich - zwraca uwagę RMF24.

Instytucja ocenia kraje poprzez działanie systemu wymiaru sprawiedliwości, ramy antykorupcyjne, wolność i pluralizm mediów, a także w oparciu o instytucjonalne mechanizmy kontroli i równowagi.

KE zaleca rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego

W wątku dotyczącym Polski KE zaleca "podjęcie stosownej reakcji na poważne obawy dotyczące niezależności sądownictwa, w szczególności te określone w procedurze z artykułu 7 zainicjowanej przez Komisję, a także obowiązków wynikających z orzeczeń TSUE i procedur naruszeniowych opisanych w rozdziale dotyczącym kraju, oraz zobowiązań podjętych w ramach KPO odnoszących się do systemu sądownictwa".

Polska powinna również "oddzielić funkcję ministra sprawiedliwości od funkcji prokuratora generalnego i zapewnić funkcjonalną niezależność prokuratury od rządu".

Prezydent RP Andrzej DudaWakacje kredytowe - wiadomo, od kiedy będą obowiązywać

Pozostałe zalecenia dotyczą wzmocnienia zasad dotyczących "rejestru lobbystów oraz rejestru online deklaracji korzyści majątkowych dla funkcjonariuszy publicznych i członków Parlamentu". KE sugeruje także zapewnienie jasnych i niedyskryminujących procedur w sprawie udzielania koncesji dla mediów.

Unijny organ apeluje również o zapewnienie niezależnych i efektywnych postępowań przy zwróceniu uwagi na szeroki zakres immunitetów dla władzy i powstrzymanie się od wprowadzania klauzul bezkarności w prawodawstwie, co umożliwi skuteczną kontrolę korupcji.

Komisja przypomina, że "poważne obawy w. niezależności Krajowej Rady Sądownictwa nie zostały rozwiązane".

Przypomnijmy, że w kwietniu 2021 roku Komisja Europejska skierowała sprawę przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chodziło o przyjęte w naszym kraju ustawy dotyczące sądownictwa. W lipcu 2021 roku TSUE zarządził w tej sprawie środki tymczasowe, a także nakazał zawieszenie działalności nieuznawanej przez Sąd Najwyższy jego Izby Dyscyplinarnej.

15 lipca wejdzie w życie prezydencka nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, która zakończy pracę nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej i zaleca utworzenie na jej miejsce Izby Odpowiedzialności Zawodowej. 

Więcej o: