Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze: Rosja ma wstrzymać nielegalną inwazję

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze nakazał Rosji wstrzymanie inwazji prowadzonej na Ukrainie. Trybunał uznał rosyjski atak za nielegalny. Odrzucił stawiane przez Rosję zarzuty ludobójstwa we wschodniej Ukrainie. Członkowie Trybunału wyznaczyli środki tymczasowe, m.in. nakaz zatrzymania działań wojskowych. Jednak nie wszyscy sędziowie byli za tymi środkami.
Zobacz wideo Zaucha: Sankcje dla zwykłego Rosjanina są mało wyraźne

Decyzję Trybunału przedstawiła jego przewodnicząca, amerykańska sędzia Joan Donoghue. Wymieniła też wyznaczone przez Trybunał środki tymczasowe. Polecono Rosji niezwłocznie zawiesić rozpoczęte przez nią 24 lutego na Ukrainie działania wojskowe. Ponadto nakazano Rosji zapewnienie, że wszelkie wojskowe jednostki zbrojne kierowane lub wspierane przez nią, a także wszelkie organizacje i osoby, które mogą podlegać jej kontroli lub kierowaniu, nie podejmują działań w ramach operacji wojskowych.

W przypadku tych środków tymczasowych 13 sędziów było "za", dwóch wyraziło sprzeciw. To reprezentujący Rosję wiceprzewodniczący Trybunału Kiriłł Geworgian i chińska sędzia Xue Hanqin. Przyjęto także trzeci środek tymczasowy, nakazujący obu stronom powstrzymanie od wszelkich działań, które mogłyby zaostrzyć czy rozszerzyć spór przed Trybunałem lub utrudnić jego rozstrzygnięcie. Ten środek tymczasowy przyjęto jednogłośnie.

Zełenski: Odnieśliśmy całkowite zwycięstwo w Hadze

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, tuż po ogłoszeniu wyroku, stwierdził, że Ukraina odniosła całkowite zwycięstwo. Trybunał - jak zauważył ukraiński prezydent - "nakazał natychmiastowe powstrzymanie inwazji". "Postanowienie jest wiążące na mocy prawa międzynarodowego. Rosja musi się do niego natychmiast zastosować. Zignorowanie nakazu doprowadzi do jeszcze większej izolacji Rosji" - dodał Zełenski.

Decyzja Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości to skutek złożonego przez Ukrainę 26 lutego powództwa przeciwko Rosji. Ukraina dążyła do ustalenia, że rosyjskie twierdzenia, jakoby Ukraina dokonała aktów ludobójstwa w obwodach ługańskim i donieckim na Ukrainie, są nieprawdziwe, a zatem Rosja nie może twierdzić, że interweniowała w celu zapobieżenia takim działaniom lub ukarania za nie Ukrainy.

Ukraina została zaatakowana przez Rosję 24 lutego na rozkaz prezydenta Władimira Putina. Na Ukrainie wprowadzono stan wojenny i ogłoszono powszechną mobilizację. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości to główny organ sądowy ONZ. Został ustanowiony w 1945 roku do rozstrzygania sporów między państwami.

***

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Od pierwszych godzin napaści giną bezbronni cywile, a Rosjanie systematycznie atakują miasta i wsie. Zniszczenia są ogromne. Z kraju ogarniętego wojną próbują się wydostać miliony uchodźców. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Najnowsze informacje z Ukrainy po ukraińsku w naszym serwisie ukrayina.pl

Więcej o: