Vera Jourova: Musimy zareagować na wyrok TK. Inaczej Unia Europejska zacznie się rozpadać

- Jeżeli nie będziemy trzymać się w UE reguły, że równe zasady są respektowane tak samo w całej Europie, cała Europa zacznie się rozpadać - stwierdziła w rozmowie z Reutersem Vera Jourova, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej.

Vera Jourova skomentowała w rozmowie z Reutersem wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 października. TK przychylił się w ubiegłym tygodniu do wniosku premiera Mateusza Morawieckiego i orzekł, że zaskarżone przez Prezesa Rady Ministrów przepisy Traktatu o Unii Europejskiej, w rozumieniu wskazanym we wniosku, są niezgodne z Konstytucją.

Zobacz wideo Radosław Sikorski: UE stosuje wobec Polski te same kryteria, jakie stosuje wobec innych krajów

Vera Jourova o wyroku TK: Musimy zareagować na nowy rozdział

- Jeżeli nie będziemy trzymać się w UE reguły, że równe zasady są respektowane tak samo w całej Europie, cała Europa zacznie się rozpadać - powiedziała Vera Jourova. - Dlatego będziemy musieli zareagować na ten nowy rozdział, który polski Trybunał Konstytucyjny zaczął otwierać - podkreśliła. 

Reuters w depeszy, w której cytuje wiceszefową Komisji Europejskiej, zwraca uwagę, że już teraz KE blokuje przyznanie Polsce pieniędzy w ramach Funduszu Odbudowy. Dalej agencja podkreśla, że Bruksela może wykorzystać nowe narzędzie w celu zawieszenia dotacji. Chodzi o tzw. mechanizm warunkowości, który uzależnia przyznawanie dotacji od praworządności. 

Wyrok TK z ubiegłego zapadł większością głosów. Zdania odrębne zgłosili sędziowie Piotr Pszczółkowski i Jarosław Wyrembak. Wniosek premiera zawierał trzy punkty, chodzi w nim między innymi o zgodność z Konstytucją zasady pierwszeństwa prawa unijnego i dotyczy zasady lojalnej współpracy państw wspólnoty europejskiej. Premier złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego po marcowym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. TSUE orzekł wówczas, że Krajowa Rada Sądownictwa w aktualnym kształcie nie daje gwarancji bezstronnego wskazywania kandydatów na sędziów.

Więcej o: