Polska chce wprowadzić stan wyjątkowy na granicy. Wcześniej podobne decyzje podjęła Litwa i Łotwa

Rząd zawnioskował do prezydenta Andrzeja Dudy o wprowadzenie stanu wyjątkowego na pasie o szerokości trzech kilometrów przy granicy z Białorusią. Dokument jeszcze we wtorek ma dotrzeć do prezydenta. Wcześniej podobne decyzje podjęła Litwa oraz Łotwa.

Kiedy prezydent uzna, że okoliczności wprowadzenia stanu wyjątkowego są zasadne i złoży podpis, restrykcje zaczną obowiązywać natychmiast. Stan wyjątkowy ma zostać wprowadzony na 30 dni w łącznie 183 miejscowościach - 115 w województwie podlaskim i 68 w województwie lubelskim.

Zobacz wideo Stan wyjątkowy na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Mariusz Kamiński zapowiada zmiany w pasie przygranicznym

Łotwa wprowadziła stan wyjątkowy a Litwa stan sytuacji ekstremalnej

Łotewski rząd już wcześniej ogłosił stan wyjątkowy na granicy z Białorusią. Oznacza to blokadę na granicy z tym państwem od 11 sierpnia do co najmniej 10 listopada. O decyzji rządu poinformowała szefowa resortu spraw wewnętrznych Marija Golubeva. Wydane rozporządzenie obowiązuje w okręgach lucyńskim i krasławskim, oraz w regionie Augšdaugava i mieście Dyneburg. 

Z kolei Litwa wprowadziła w lipcu na terenie całego kraju stan sytuacji ekstremalnej, jednak nie wprowadzono stanu wyjątkowego, mimo że wnioskowała o to ministerka spraw wewnętrznych Agne Bilotaite.

Ogrodzenie na granicyTajemnicze anteny niedaleko granicy z Białorusią. Używa ich Straż Graniczna?

Polski rząd chce wprowadzić stan wyjątkowy na granicy polsko-białoruskiej

W projekcie uchwały rząd wyjaśnia, że wprowadzenie nadzwyczajnego środka ma związek ze szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego w związku z obecną sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. Podkreśla, że według danych Straży Granicznej na 25 sierpnia, tylko w tym miesiącu doszło do ponad 3000 prób nielegalnego przekroczenia granicy.

Ocenia, że "wyjątkowy charakter oraz nadzwyczajna skala presji migracyjnej na granicy polsko-białoruskiej mają swoje źródło w zamierzonych i zaplanowanych działaniach służb białoruskich, ukierunkowanych na destabilizację sytuacji na granicy z Polską oraz innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, tj. Litwą i Łotwą. Przedmiotowe działania przybierają postać "wojny hybrydowej prowadzonej przez białoruski reżim".

Ośrodek dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej-DębakuZapytaliśmy o jadłospis w ośrodku dla cudzoziemców. Mamy stawkę i wykaz posiłków

Rząd wskazuje, że wprowadzenie stanu wyjątkowego jest podyktowane koniecznością "zapewnienia pełnej skuteczności działań podejmowanych przez Straż Graniczną, a także Wojsko Polskie"; "pozwoli funkcjonariuszom Straży Granicznej i żołnierzom Sił Zbrojnych na skuteczne realizowanie zadań w obszarze przygranicznym objętym sytuacją kryzysową".

Rada Ministrów wnioskuje o wprowadzenie stanu wyjątkowego, ponieważ "spełnione są dwie z trzech możliwych przesłanek wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, tj. zagrożenia bezpieczeństwa obywateli oraz zagrożenia porządku publicznego". Zaznacza jednocześnie, że zaproponowany katalog ograniczeń jest dostosowany do stopnia i charakteru zagrożeń na ściśle określonym obszarze położonym bezpośrednio przy granicy z Białorusią.

Więcej o: